Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Tartószerkezetek 1.
1.2 Code
BMEEOHSMS51
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Kollár László
academic rank Professor
email kollar.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Structural Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy keretében a hallgató áttekintést kap a tartószerkezetek modellezéséről, rúd-, lemez-, tárcsa- és a legegyszerűbb körszimmetrikus héjszerkezetek esetében. Megismeri a gyakorlat számára fontos analitikus megoldásokat, a numerikus megoldások alapjait és közelítéseit. Bemutatásra kerül, hogy a tartószerkezeti megfontolások hogyan épülnek be a szabványokba és előírásokba. A vizsgálatok kiterjednek az alapvető tárcsamegoldásokra, a shear lag hatásra, együttdolgozó szélességre, nyírási deformációra, másodrendű hatásokra és nagy lehajlásokra, az anizotrópiára, a nyírási deformációra, és a födémek rezgésére is. A tárgy leghangsúlyosabb része a lemezek és födémek vizsgálata.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a tartószerkezetek méretezésének és számításának módszereit,
 2. ismeri a tárcsaszerű szerkezetek viselkedését, méretezését,
 3. ismeri a numerikus számítások korlátait,
 4. ismeri a rudak viselkedésének jellegzetességeit,
 5. ismeri a lemezszerkezetek igénybevételeinek és lehajlásának számítási módszereit,
 6. ismeri a lemezek viselkedését, tervezési elveit,
 7. ismeri a képlékeny méretezés elveit,
B. Skills
 1. képes tárcsák, rudak, lemezek számítására,
 2. képes rudakban a nyírási alakváltozás meghatározására és a másodrendű hatás figyelembevételére,
 3. képes a lemezek számítására és méretezésére, a másodrendű hatások figyelembevételére,
 4. képes lemezek rezgésének számítására gerendatámaszok esetén is,
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott a numerikus eszközök használatára,
 3. törekszik a tartószerkezetek viselkedésének megértésére,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 5. a közösség felelős tagjaként részt vesz az órákon,
D. Autonomy and Responsibility
 1. nyitottan fogadja és átgondolja az újszerű ismereteket,
 2. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Tartószerkezetek modellezése, feszültségek és alakváltozások térben és síkban, anyagtörvények, anizotrópia, a rugalmasságtan alapegyenletei, tárcsafeladatok, lyuk környezete, feszültség keretsarokban, Boussinesq megoldás, brazil-teszt, shear lag és alkalmazása tartószerkezetekben, együttdolgozó szélesség elvi alapjai
2. Tartószerkezetek modellezése, feszültségek és alakváltozások térben és síkban, anyagtörvények, anizotrópia, a rugalmasságtan alapegyenletei, tárcsafeladatok, lyuk környezete, feszültség keretsarokban, Boussinesq megoldás, brazil-teszt, shear lag és alkalmazása tartószerkezetekben, együttdolgozó szélesség elvi alapjai
3. Tartószerkezetek modellezése, feszültségek és alakváltozások térben és síkban, anyagtörvények, anizotrópia, a rugalmasságtan alapegyenletei, tárcsafeladatok, lyuk környezete, feszültség keretsarokban, Boussinesq megoldás, brazil-teszt, shear lag és alkalmazása tartószerkezetekben, együttdolgozó szélesség elvi alapjai
4. Rudak alapegyenletei, hajlítás, csavarás, nyírás, Timoshenko-gerenda, a nyírás/csavarás jelentősége tömör és vékonyfalú gerendákban, másodrendű hatások (és méretpontatlanság) szabvány szerinti figyelembevételének elméleti alapjai, gerendák nagy lehajlása,
5. Rudak alapegyenletei, hajlítás, csavarás, nyírás, Timoshenko-gerenda, a nyírás/csavarás jelentősége tömör és vékonyfalú gerendákban, másodrendű hatások (és méretpontatlanság) szabvány szerinti figyelembevételének elméleti alapjai, gerendák nagy lehajlása,
6. Rudak alapegyenletei, hajlítás, csavarás, nyírás, Timoshenko-gerenda, a nyírás/csavarás jelentősége tömör és vékonyfalú gerendákban, másodrendű hatások (és méretpontatlanság) szabvány szerinti figyelembevételének elméleti alapjai, gerendák nagy lehajlása,
7. Rezgéstani alapismeretek, összegzési tételek, csillapítás és modellezése
8. Lemezek alapegyenletei, peremfeltétele (Kirchhoff pf.), lemezek viselkedése, vasbeton lemezek, anizotrop lemezek, lemezek nagy lehajlása, födémek rezgése, a szabványokban lévő korlátok elvi magyarázata, gerendákkal megtámasztott lemezek rezgése, közelítés lehajlás számítással, Föppl-, Southwell- és Dunkerley-féle összegzés, bordás lemezek rezgése, nyírás hatása a rezgésre (pl. fabeton födém), normálerő hatása a rezgésre, födémek vizsgálata modális analízissel, az előírások elvi háttere, összehasonlítás a földrengési modál analízissel, esővíz okozta instabilitás (ponding), rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny méretezés
9 Lemezek alapegyenletei, peremfeltétele (Kirchhoff pf.), lemezek viselkedése, vasbeton lemezek, anizotrop lemezek, lemezek nagy lehajlása, födémek rezgése, a szabványokban lévő korlátok elvi magyarázata, gerendákkal megtámasztott lemezek rezgése, közelítés lehajlás számítással, Föppl-, Southwell- és Dunkerley-féle összegzés, bordás lemezek rezgése, nyírás hatása a rezgésre (pl. fabeton födém), normálerő hatása a rezgésre, födémek vizsgálata modális analízissel, az előírások elvi háttere, összehasonlítás a földrengési modál analízissel, esővíz okozta instabilitás (ponding), rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny méretezés
10. Lemezek alapegyenletei, peremfeltétele (Kirchhoff pf.), lemezek viselkedése, vasbeton lemezek, anizotrop lemezek, lemezek nagy lehajlása, födémek rezgése, a szabványokban lévő korlátok elvi magyarázata, gerendákkal megtámasztott lemezek rezgése, közelítés lehajlás számítással, Föppl-, Southwell- és Dunkerley-féle összegzés, bordás lemezek rezgése, nyírás hatása a rezgésre (pl. fabeton födém), normálerő hatása a rezgésre, födémek vizsgálata modális analízissel, az előírások elvi háttere, összehasonlítás a földrengési modál analízissel, esővíz okozta instabilitás (ponding), rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny méretezés
11. Lemezek alapegyenletei, peremfeltétele (Kirchhoff pf.), lemezek viselkedése, vasbeton lemezek, anizotrop lemezek, lemezek nagy lehajlása, födémek rezgése, a szabványokban lévő korlátok elvi magyarázata, gerendákkal megtámasztott lemezek rezgése, közelítés lehajlás számítással, Föppl-, Southwell- és Dunkerley-féle összegzés, bordás lemezek rezgése, nyírás hatása a rezgésre (pl. fabeton födém), normálerő hatása a rezgésre, födémek vizsgálata modális analízissel, az előírások elvi háttere, összehasonlítás a földrengési modál analízissel, esővíz okozta instabilitás (ponding), rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny méretezés
12. Lemezek alapegyenletei, peremfeltétele (Kirchhoff pf.), lemezek viselkedése, vasbeton lemezek, anizotrop lemezek, lemezek nagy lehajlása, födémek rezgése, a szabványokban lévő korlátok elvi magyarázata, gerendákkal megtámasztott lemezek rezgése, közelítés lehajlás számítással, Föppl-, Southwell- és Dunkerley-féle összegzés, bordás lemezek rezgése, nyírás hatása a rezgésre (pl. fabeton födém), normálerő hatása a rezgésre, födémek vizsgálata modális analízissel, az előírások elvi háttere, összehasonlítás a földrengési modál analízissel, esővíz okozta instabilitás (ponding), rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny méretezés
13. Lemezek alapegyenletei, peremfeltétele (Kirchhoff pf.), lemezek viselkedése, vasbeton lemezek, anizotrop lemezek, lemezek nagy lehajlása, födémek rezgése, a szabványokban lévő korlátok elvi magyarázata, gerendákkal megtámasztott lemezek rezgése, közelítés lehajlás számítással, Föppl-, Southwell- és Dunkerley-féle összegzés, bordás lemezek rezgése, nyírás hatása a rezgésre (pl. fabeton födém), normálerő hatása a rezgésre, födémek vizsgálata modális analízissel, az előírások elvi háttere, összehasonlítás a földrengési modál analízissel, esővíz okozta instabilitás (ponding), rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny méretezés
14. Lemezek alapegyenletei, peremfeltétele (Kirchhoff pf.), lemezek viselkedése, vasbeton lemezek, anizotrop lemezek, lemezek nagy lehajlása, födémek rezgése, a szabványokban lévő korlátok elvi magyarázata, gerendákkal megtámasztott lemezek rezgése, közelítés lehajlás számítással, Föppl-, Southwell- és Dunkerley-féle összegzés, bordás lemezek rezgése, nyírás hatása a rezgésre (pl. fabeton födém), normálerő hatása a rezgésre, födémek vizsgálata modális analízissel, az előírások elvi háttere, összehasonlítás a földrengési modál analízissel, esővíz okozta instabilitás (ponding), rugalmasan ágyazott lemezek, képlékeny méretezés

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Kollár L. P., Tarján G.: Tartószerkezetek elmélete és számítása, 2015
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve;

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése zárthelyi dolgozat, és a vizsgán mutatott eredmény alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1B.1-B.2
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2B.3
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH3B.4
3 db zh-t előkészítő HFHF1-HF3B.1-B.4; C.1-C.4
Írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés)VA.1-A.7; B.1-B.4; C.1-C.5; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH1-ZH330%
HF1-HF39%
Szorgalmi időszakban összesen39%
V61%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A zárthelyi eredménytelen, ha a két jobbik átlaga nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. A ZH-knak pótlása nincs. A vizsgán elérhető pontszám 40%-ánál gyengébb vizsgaeredmény, vagy 50%-nál gyengébb összteljesítmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a ZH eredményes legyen és a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. A határidő után beadott HF-re pontot nem lehet kapni. (A HF beadása nem kötelező.)
Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a korábbi félévközi eredménye az adott félévben szerzett eredményével felülíródik.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 6 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80%<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi nem pótolható vagy javítható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
félévközi készülés az órákra14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre3×6=18
HF-ek elkészítése3×10=30
vizsgafelkészülés32
Összesen150
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév