Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Közigazgatástan, ingatlan nyilvántartás
1.2 Code
BMEEOUVAT44
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Orosz Csaba
academic rank Associate professor
email orosz.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Structural Engineering (BSc) programme
Compulsory in the Specialization in Infrastructure Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Üzleti jog (BMEGT55A001)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Alapvető ismeretek, képességek, készségek elsajátítása a következő témakörökben: Kormányzás, állami felügyelet az építőmérnöki szakterületen. Történelmi folyamatok. Nemzetközi hagyományok. Angolszász, német, francia és mediterrán jellegzetességek. Az északi országok példája. Magánberuházások, állami fejlesztések,a közszféra és a magánszektor együttműködése. Jellegzetes esettanulmányok. A korrupció problémája. Társadalmi részvétel. Szakmai szervezetek szerepe nemzeti és nemzetközi szinten. A költség-haszon elemzés alapjai. Egységes Ingatlan-nyilvántartás, építésügyi eljárások. ingatlanok és termőföldek értékelése.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a Közigazgatástan és Ingatlanértékbecslés alapvető fogalmait.
 2. Ismeri az alapvető infrastrukturális beruházások közjogi és finanszírozási hátterét.
 3. Ismeri példaadó esettanulmányokat.
 4. Ismeri építőmérnöki szakmai szervezeteket.
 5. Ismeri a hazai Egységes Ingatlan-nyilvántartást. 6. Ismeri az ingatlanértékelés gyakorlatát hazai ingatlanok esetében.
B. Skills
 1. Egyszerű költség-haszon elemzési feladatot el tud végezni.
 2. Képes a nemzetközi közigazgatásban gyorsan tájékozódni, felismerni a különböző közgaizgatási típusokat.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Javítja képességeit az eredményes csoportmunka területén.
 3. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását.
 4. Felismeri, hogy a szigorú értelemben vett műszaki (tervezési, kivitelezési) feladatok végrehajtásához jogi, közigazgatási alapfogalmak ismeretére is szükség van
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan, internetes kereséssel megoldja a kapcsolódó feladatokat.
 2. Nyitottan fogadja az oktató és csoporttársai megalapozott kritikai észrevételeit.
2.3 Methods
Előadások, olykor interaktív előadások, internetes esettanulmányok. Kommunikáció írásban és szóban. Számítási példák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Kormányzás, állami felügyelet az építőmérnöki szakterületen.
2. Történelmi folyamatok. A Lánchíd építésének esettanulmánya.
3. A Lánchíd köztulajdonba vétele és rekonstrukciója. Közösségi beruházások.
4. A közösségi szféra és a magán szektor együttműködése. Híres beruházások.
5. A költség-haszon elemzés alapjai.
6. A közbeszerzés alapjai. A korrupció kérdése északon és délen.
7. Társadalmi részvétel. Szakmai szervezetek. Áttekintés.
8. Egységes Ingatlan-nyilvántartás bemutatása.
9. Az Ingatlan nyilvántartás fontos részletei.
10. Ingatlan-nyilvántartási célú geodéziai munkák, illetve szerepük az építőmérnöki létesítmények tervezése, kivitelezése, üzemeltetése során. A kisajátítás.
11. Építésügyi eljárások. Alapfogalmak. Néhány jellemző. illetve érdekes példa bemutatása.
12. Ingatlan értékbecslés alapfogalmai,. jogszabályi alapjai. Főbb értékelési módszerek.
13. Földpiac, ingatlanpiac.
14. Esettanulmányok, néhány jellemző ingatlanértékbecslési példa. Értékbecslési szakvélemény tartalma.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Az előadások fóliái a tantárgy weboldalán. Gyakorló tesztek a tantárgy moodle oldalán. Elektronikus jegyzetek
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több alkalommal hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat és egy számítási házi feladat értékelése alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.4; B.1
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.5; B.2; C.4
1. házi feladatHF1A.2; B.1; C.1-C.3; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH145%
ZH250%
HF15%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg: A végső érdemjegyet a két zárthelyi és a házi feladat 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a részletes féléves ütemtervben meghatározottak szerint, (általában a rendes határidő után 1 héttel) adható be.
2) A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3) Amennyiben az első pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal a hallgató ismételt kísérletet tehet az egyik, és csak az egyik sikertelen első pótlás javítására
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
Félévközi készülés a gyakorlatokra14×3=42
Felkészülés a teljesítményértékelésekre2×8=16
Házi feladat elkészítése4
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév