Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geodéziai automatizálás
1.2 Code
BMEEOAFMF-2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Takács Bence
academic rank Associate professor
email takacs.bence@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Numerikus módszerek (BMEEOFTMK51)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a földmérő és térinformatikai mérnöki szakterületen jelentkező gyakori mérési, feldolgozási, adatbeolvasási, adatkonvertálási... stb. feladatok automatizált megoldására készített programok programkódját lehetőleg több programozási környezetben (pl. matlab/ocatve, awk, python... stb.) is megismerjék a hallgatók. Ezeket a programokat futtatni, a kódjaikat olvasni, értelmezni tudják és saját feladataikhoz megfelelő módon át tudják alakítani.Az automatizált mérés lehetőségeit, előnyeit a hallgató több, konkrét feladat végrehajtása során ismeri meg.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. átlátja a geodéziában szokásos méréseket tartalmazó fájlok beolvasásának, az adatok egyszerűbb feldolgozásához és elemzéséhez készített számítógépes programok kódját,
 2. érti a tantárgy tananyagában szereplő mérésfeldolgozási feladatokra készített programok algoritmusait, a programok szerkezetét,
 3. tisztában van a batch programozás alapjaival,
 4. ismeri a szöveges fájlok feldolgozására alkalmas szkprit nyelvek (pl. awk) alapjait,
 5. átlátja a hidak mozgásvizsgálata során alkalmazott geodéziai műszerek és egyéb szenzorok alkalmazási lehetőségeit,
 6. ismeri a mérőállomások programozásának alapelemeit, érti a soros vonalon történő kommunikáció alapjait,
 7. érti egy alagút (pl. metró) ovalitás vizsgálatára végzett mérés elvét, a mérés feldolgozása során alkalmazott számításokat, a tervezett és tényleges geometria összevetésének módszerét.
B. Skills
 1. matematikai környezetben szöveges fájlokat beolvas, az adatokkal számításokat végez,
 2. rutinszerűen készít matematikai környezetben grafikonokat, azokat az elvárásoknak megfelelően paraméterezi,
 3. képes szervereken tárolt állományok automatizált (pl. parancssorból történő) letöltésre,
 4. egyszerűbb batch fájlokat készít, futtat, meglévőket saját feladatára átalakít,
 5. képes adatokat tartalmazó szövegfájlok automatizált átalakítására, erre a feladatra képes egyszerűbb szkripteket saját maga készíteni, illetve meglévő szkripteket a saját feladatára átalakítani.
 6. a geodéziai műszerek és a témában fontos egyéb szenzorok kezelésére fejlesztett keretrendszereket (pl. Ulyxes)használja, a keretrendszer alkalmazásait tesztelni, dokumentálni képes.
C. Attitudes
 1. felismeri az automatizált mérés és feldolgozás előnyeit és lehetőségeit,
 2. nyitott az automatizált, parancssorból történő megoldási lehetőségekre,
 3. fogékony az elegáns és hatékony programkódok iránt,
 4. törekszik a programozás során megfelelő módon dokumentálni, a kódot megfelelő "comment"-ekkel ellátni, mindezt angol nyelven is.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan elemzi a geodéziai és térinformatikai mérések és feldolgozásuk automatizálása terén felmerülő egyszerűbb feladatokat és problémákat, az adott források és minták alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
2.3 Methods
Előadások, műszeres és számítógépes gyakorlatok. Elsősorban programozási ismeretek alkalmazásának önállóan történő gyakorlása. Műszeres és számítógépes bemutatók (oktatók, hallgatók számára). Önállóan elvégzett feladat főbb eredményeinek bemutatása (hallgatók mutatják be hallgatók és oktatók számára).
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Awk alapismeretek, szabályos kifejezések.
2. Automatikus mérésfeldolgozás, példák 1.
3. Automatikus mérésfeldolgozás, példák 2.
4. Alagút ovalitás vizsgálata.
5. GNSS-mérések automatizált letöltése és feldolgozása.
6. Mérőállomás programozása. Bevezetés, alapfogalmak, parancsok terminál emulátoron keresztül
7. Ulyxes keretrendszer bemutatása.
8. Ulyxes keretrendszer néhány egyszerűbb alkalmazásainak kipróbálása.
9. Fúrópajzs geometriai irányítása. Szimulációs mérések.
10. Erzsébet híd mozgásvizsgálata. Mérések elvégzése.
11. Erzsébet híd mozgásvizsgálata során végzett Mérések feldolgozása.
12. Lézer interferométer geodéziai alkalmazása.
13. Fényképek automatizált kiértékelése, mozgásvizsgálati alkalmazás bemutatója.
14. Hallgatói munkák bemutatása, értékelése.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Alkalmazott programok kézikönyvei, internetes segédletei, fórumok... stb.
 2. Tanszéki OsGeo Labor github oldalán található segédletek: https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials
 3. Ulyxes keretrendszer dokumentációja, mintapéldái http://www.agt.bme.hu/ulyxes/index_hu.html
b) oktatási keretrendszerben található gyakorló feladatok
2.6 Other information
 1. A tantárgy oktatása, tanulása során kizárólag ingyenes szoftvereket használunk. Többnyire Windows és linux operációs rendszerek alatt is futtatható programokat készítünk.
 2. A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több gyakorlatról vagy előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 3. A számítási gyakorlatokon saját laptop használata javasolt, ehhez a megfelelő ingyenes szoftvereket kérjük az előre megbeszéltek alapján telepíteni. Saját eszközök hiányában a tanszék minden eszközt biztosít.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatóival e-mail-ben egyeztetve

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése írásbeli vizsga, 2 házi feladat és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik. A 2. házi feladat keretében készített munka az utolsó órán a többi hallgató számára bemutatandó. A gyakorlatok mintegy felén az óra elején az előző foglalkozás tananyagából kb. 10 perc alatt megoldandó feladatot kapnak a hallgatók. Ezeknek a feladatoknak célja a hallgató tudásának visszajelzése, annak biztosítása, hogy az oktató az előző órán leadott tananyagra építkezhessen, valamint az aktív részvétel mérése. A folyamatos készüléshez az oktatási keretrendszerben kellő számú gyakorló feladatot biztosítunk.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.5; B.1-B.6; C.1-C.4; D.1
1. házi feladat (részteljesítmény értékelés) HF1 A.7; B.1-B.2
2. házi feladat (részteljesítmény értékelés) HF2 A.6; B.6; C.3-C.4; D.2-D.3
aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) A A.1-A.7; B.1-B.6; C.1-C.4; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Minden teljesítményértékelésre 1-5 osztályzatot adunk.
Jele Részarány
HF1 10%
HF2 30%
A 10%
Szorgalmi időszakban összesen: 50%
V 50%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban teljesítendő feladatok mindegyikét legalább elégséges szinten teljesítse a hallgató.
3.5 Grading system
A végső érdemjegyet a 3.3. pont szerinti súlyozás alapján állapítjuk meg. A tantárgy sikeres teljesítéséhez aláírás és legalább elégséges vizsga szükséges
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat az 1. pontban megadott határidőig és módon díj-mentesen javítható.
 3. A késedelmesen beadott és egyben az utolsó órán be nem mutatott 2. házi feladat legfeljebb elégséges osztályzattal vehető figyelembe.
 4. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra14×2=28
házi feladatok elkészítése6+24=30
vizsgafelkészülés50
Összesen150
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak