Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Infra CAD gyakorlat
1.2 Code
BMEEOUVAI45
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lab 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
1
1.7 Coordinator
name Dr. Vasvári Gergely
academic rank Assistant professor
email vasvari.gergely@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Építőmérnöki CAD (BMEEOFTAT41)
Gyenge előkövetelmény:
 • Vasúti pályák (BMEEOUVAT41)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a CAD szoftverrel támogatott infrastruktúra tervezés folyamatát, megismerje az ide illeszkedő építőelemeket, azok tulajdonságait, paramétereit. Ezek használatával megtanulja hogyan hozhatók létre a műszaki tervet alkotó részek, illetve azok formai követelményeknek megfelelő ábrázolását. Az ismeretek elsajátítása utat nyit az informatikai eszközökkel támogatott hatékony infrastruktúra tervezés felé.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a felületmodell fogalmát,
 2. ismeri a nyomvonal fogalmát,
 3. ismeri hossz szelvény, hossz szelvény nézet fogalmát,
 4. ismeri mintakeresztszelvény fogalmát,
 5. ismeri a kódok, kódkészletek fogalomkörét,
 6. ismeri a nyomterv fogalmát,
 7. ismeri a papírtér és nyomtatási beállítások módját
B. Skills
 1. képes több féle alkotó elemből felületmodell előállítására,
 2. képes nyomvonalak szabványos tervezési kritériumok mellett történő megalkotására, módosítására,
 3. képes hossz szelvény nézettel dolgozni, hossz szelvényt szerkeszteni módosítani,
 4. képes mintakeresztszevényeket alkotni, alkalmazni nyomtervek létrehozására,
 5. képes nyomtervek létrehozására, szerkesztésére,
 6. képes keresztszelvény sorozatok generálására,
 7. képes léptékhelyes nyomtatási papírtereket és beállításokat létrehozni
 8. képes számítógépes terveit, rajzait műszaki dokumentációként elektronikus (PDF) formátumban előállítani, papírra nyomtatott rajzokkal megegyező minőségben
 9. fenti képességeinek szintézisével önállóan tud létrehozni megfelelő szabványos formai követelményeknek megfelelő műszaki rajzokat.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza
2.3 Methods
Labor gyakorlatok, kommunikáció szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladat.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Áttekintés, felületmodellek építése
2. Felület paraméterei, stílusa, feliratai
3. Felületmodellek készítése – vezetett órai munka
4. Nyomvonalak. Létrehozás, paraméterek.
5. Nyomvonal cimkék, feliratok.
6. Hossz szelvény. Létrehozás, paraméterek.
7. Hossz szelvény cimkék feliratok. Fej- és láblécek
8. Nyomvonal és hossz szelvény tervezés – vezetett órai munka
9. Mintakeresztszelvény. Építőelemek, kódok.
10. Nyomterv. Alapadatok, paraméterek.
11. Keresztszelvények létrehozása, paraméterek.
12. Nyomterv és keresztszelvények – vezetett órai munka
13. Papírterek, léptékek, nyomtatási beállítások
14. tartalék, konzultáció

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
AutoCAD Civil 3D online súgó tartalom
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.7; B.1-B.9; C.1-C.3; D.1-D.3

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH100%
Összesen100%
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
Az elérhető pontszám 50%-ánál gyengébb eredmény Elégtelen jegyet eredményez.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)5
jó (4)4
közepes (3)3
elégséges (2)2
elégtelen (1)1
3.6 Retake and repeat
 1. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés – első alkalommal – a szorgalmi időszakban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
 3. Amennyiben az 2) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre2
Összesen30
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév