Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Közlekedési modellezés
1.2 Code
BMEEOUVMU61
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Vasvári Gergely
academic rank Assistant professor
email vasvari.gergely@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a közlekedési modellezés alapelveinek megismertetése a hallgatókkal. Cél, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak mind a közlekedési modellezés eszköztáráról, lehető-ségeiről, mind pedig a vonatkozó főbb – javarészt számítási – eljárások működéséről, korlátai-ról. Ez azért lényeges, mert a szakterület ugyan nem építőmérnöki gyökerekkel rendelkezik, azonban a mai Mesterképzésben részt vevő, tudásukat szakmájukban kamatoztató hallgatóink pályájuk során minden bizonnyal kapcsolatba fognak kerülni e tudomány eredményeivel.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a közlekedési modellezés alap összefüggéseit
 2. tisztában van a forgalmi modellek céljával, korlátaival
 3. átlátja, mely munkafolyamatokon keresztül épül fel egy forgalmi modell
 4. tudja, milyen eredmények várhatók ezen modellek alkalmazásával
B. Skills
 1. képes egy komplex forgalmi modell eredményeinek felismerésére, értelmezésére
 2. kisebb útmutatással alkalmas egy egyszerű modell felépítésének, sajátosságainak megismerésére oly mélységben, hogy alapvető módosításokat eszközöljön benne
 3. képes forgalmi modellezéssel támogatott változatelemzésben való részvételre (nem a modell készítés oldalán)
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, szakmai szókincsét,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 5. megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. szükség szerint az oktató előzetes utasítása alapján a rendelkezésre bocsájtott tananyag segítségével felkészül a tanórára
 2. felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében,
2.3 Methods
Előadások, gyakorlatok számítógép laborban, kommunikáció írásban és szóban (teljesítményértékelések során).
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Közlekedéstervezési alapok, forgalmi modellezés
2. Hálózati modell felépítése
3. VISUM modellező szoftver kezelése
4. Hálózati elemek a modellben. Definíció, módosítás, gyakorlati tudnivalók
5. Utazási igények
6. Módválasztás
7. Utazási igények származtatása mérési, statisztikai adatok alapján 1/2
8. Utazási igények származtatása mérési, statisztikai adatok alapján 2/2
9. Ráterhelési eljárások
10. Forgalmi modell kalibrálása, validálása
11. Forgalmi modell kiértékelése
12. Változatelemzés forgalmi modellel
13. A klasszikus modellnél fejlettebb eljárások
14. Konzultáció, tartalék óra

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Tankönyvek
Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen: Modelling Transport
Elektronikus jegyzet
Háznagy Andor: Közlekedési modellezés
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az előadásokon tanúsított aktív részvétel, valamint egy zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.4; B.1-B.3; C.1-C.5; D.1-D.2

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH100%
Összesen100%
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. Ez egyúttal eredménytelen félévközi érdemjegyet eredményez
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80% <= P
jó (4)70% <= P < 80%
közepes (3)60% <= P < 70%
elégséges (2)50% <= P < 60%
elégtelen (1)P < 50%
3.6 Retake and repeat
Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a tanórákra8
felkészülés a ZH-ra24
Összesen2×60=60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév