Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építmény-információs rendszerek
1.2 Code
BMEEOFTA-M2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lab 4
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Somogyi József Árpád
academic rank Assistant professor
email somogyi.arpad@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Építmény-információs modellezés és menedzsment (BMEEOFTA-M1)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja alapvető áttekintést adni a BIM rendszerek felépítéséről, és azok alkalmazási területeiről. A hallgatók a gyakorlatokon elsajátíthatják azokat a modellezési megoldásokat és hozzájuk tartozó parancsokat, amelyek lehetővé teszik a BIM rendszerek létrehozását. A kurzus során külön tárgyalásra kerülnek a tervek publikálása, konszignációk készítése, az ütközésvizsgálatok, energetikai számítások, idő- és térbeli kimutatások végrehajtásának lehetőségei. A tárgy során bemutatásra kerülnek a BIM rendszerek alkalmazási lehetőségei a különféle építőmérnöki feladatok kapcsán, a szerkezettervezés, az infrastruktúra, illetve a geoinformatika területein. A tárgy célja, hogy a hallgatók átlássák a BIM rendszerek funkcióit, lehetőségeit és az általuk kiszolgált alkalmazásokat.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az építmény-információs modellezés és menedzsment szemléletének alapvető építőmérnöki vonatkozásait.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a BIM rendszerek főbb alkalmazási területeiről.
 3. Ismeri a BIM rendszerek felépülésének általános kialakítási elvét.
 4. Ismeri a BIM környezetek főbb modellezési lehetőségeit.
 5. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető megírások és jelölések rendszerét.
 6. Ismeri a BIM rendszerek publikálási lehetőségeit.
 7. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető kimutatási lehetőségeket.
 8. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető elemzési funkciókat.
 9. Tisztában van a BIM rendszerek határaival, korlátaival.
B. Skills
 1. Képes alapvető modellezési lépeseket alkalmazva építőmérnöki objektumok megalkotására.
 2. Képes egyszerű parametrikus objektumokat létrehozni.
 3. Képes a különböző szakágakhoz kacsolódó információkat fogadni és beépíteni egy egységes modellbe.
 4. Képes síkbeli tervanyagok előállítására.
 5. Képes projekt szinten átlátni a BIM modellezési feladatokat.
 6. Képes csapatmunkában BIM feladatokat megoldani.
C. Attitudes
 1. Törekszik pontos szerkesztések és hibátlan modellek készítésére.
 2. Nyitott a BIM rendszerek adta lehetőségek elsajátítására
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el az órai munkaként kijelölt feladatok megvalósítását.
 2. Munkáját érő oktatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe.
2.3 Methods
Számítógépes laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban. Teljesítményértékelés önállóan végrehajtott házifeladatokon keresztül, folyamatos feladatbemutatás keretében
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. BIM környezet bemutatása, alapvető beállítások, és modellezési lehetőségek.
2. Egyszerű parametrikus családelem létrehozása.
Szerkezeti elemek létrehozása.
3. Különböző forrásból származó adatok kezelése.
Modellalkotás.
4. Modellalkotás.
5. Ütközésvizsgálat.
6. Mennyiségszámítás, költségvetéskészítés.
7. Konzultáció önálló laborgyakorlat keretében (HF 1).
8. Idő- és térbeli organizáció.
9. Energetika.
10. Konzultáció önálló laborgyakorlat keretében (HF 2).
11. BIM megoldások építészeti környezetben.
12. Infrastruktúra BIM megoldások.
13. Modellezés pontfelhő alapján (HF 3).
14. Feladatbeadás, az elvégzett munka bemutatása előadás keretében (EA).

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. Zagorácz Márk – Szabó Beatrix: BIM-kézikönyv, Bevezetés az épületinformációs modellezésbe, Lechner Nonprofit Kft., 2019.
 2. Revit felhasználói kézikönyv: http://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ENU/?guid=Revit_API_Revit_API_Developers_Guide_Introduction_Getting_Started_Welcome_to_the_Revit_Platform_API_User_Manual_html
 3. ArchiCAD oktatóanyagok: https://www.graphisoft.hu/oktatas/oktatoanyagok/
2.6 Other information
A gyakorlatokon az oktató engedélyével saját laptop használható.
2.7 Consultation

Az érintett tanszékek honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három házi feladat és egye előadás alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - modellezés HF1 A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2
2. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - dokumentálás HF2 A.1-A.9; B.1-B.6; C.1-C.2; D.1-D.2
3. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - energetika HF3 A.1-A.9; B.1-B.6; C.1-C.2; D.1-D.2
4. előadás (részteljesítmény értékelés) EA A.1-A.9; B.1-B.6; C.1-C.2; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF1 30%
HF2 25%
HF3 25%
EA 20%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban teljesítendő házi feladatok mindegyikét és az előadást legalább elégséges szinten teljesítse a hallgató. A végső érdemjegyet a 3.3. pont szerinti súlyozás alapján számított pontszám szerint kerül kialakításra az alábbi táblázat szerint:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 90<=P
jó (4) 80<=P<90%
közepes (3) 70<=P<80%
elégséges (2) 50<=P<70%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
Ha a részletes ütemtervben megadott részhatáridőkig beadott házi feladat eredménye nem éri el az elégséges szintet, akkor a házi feladat késedelmi díj megfizetése mellett - a részletes ütemtervben megadott javítási időpontig javítható.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
házi feladatok elkészítése (HF1, HF2, HF3) 40+30+30=100
felkészülés a záró előadásra (EA) 10
Összesen 180
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak