Subject Datasheet

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Construction Materials I.
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOEMAT43
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
Laboratóriumi gyakorlat 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
5
1.7 Tárgyfelelős
név György L. Balázs
beosztás Egyetemi tanár
email balazs.gyorgy@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
Strong prerequisites:
 • Chemistry for Civil Engineers (BMEEOEMAT41)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2017. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
Students become familiar with the basic mechanical and physical properties of construction materials.
Basic physical, mechanical and hydrotechnical properties of the most important structural materials: density (specific gravity), stress-strength, deformation-strain, shrinkage, toughness, brittleness, fatigue, creep, relaxation, hardness. Binder materials: lime, gypsum, cement: production, clinker minerals, hydration and blending. Mortars. Concrete: aggregate mix design, fresh concrete mix design, admixtures, consistency, compaction. Hardened concrete: interpretation of characteristic strength and its evaluation. Metals: iron, steel yield strength, ultimate tensile strength, ultimate strain, weldability. Timber: mechanical properties, shrinkage, swelling. Bricks and masonry elements. Main constituents and properties of glass. Types of polymers.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Knows and adequately uses the terminology of materials
 2. Knows the physical-mechanical and chemical properties and their test method of construction materials.
 3. Knows the physical and mechanical properties of concrete, metals, glass, timber, brick and plastic.
 4. Be aware of the field of building materials,
 5. Is able to choose the construction materials for different structural elements.
B. Képesség
 1. Is able to judge the proper structural material significations,
 2. Is able to judge and compare the basic material properties,
 3. Is able to choose the proper construction material for the structure,
 4. Is able to speak and write with appropriate technical terms about each topic of the subject.
 5. Is able to apply the theoretical phenomenon during exact technical tasks.
C. Attitűd
 1. Cooperates with the teacher,
 2. Participates in life-long learning (communication, knowledge, technical terms),
 3. Open to use up to date information technology,
 4. During homework intends to apply different types of gaining knowledge (notes, laboratory protocols, catalogues, online references).
D. Önállóság és felelősség
 1. Is able to work alone on homework,
 2. Is open to receive critic and develop,
 3. Is able to participate in problem solving as part of a group,
 4. Participate in professional debates, and can account for his/her opinion.
2.3 Oktatási módszertan
Lectures with active participation of students.
2.4 Részletes tárgyprogram
WeekTopics of lectures and/or exercise classes
1.History of construction materials.
2.Natural construction materials and their properties.
3.Solids, porous materials, bulks.
4.Concept of binders, the lime circle, gypsum, resins and mineral composition of ordinary Portland cement, hydration, blending, setting and hardening and influencing factors.
5.Concept of mortars, concrete types and constituents.
6.Properties of fresh and hardened concrete.
7.Iron: production, composition, properties. Steel: production, composition, types, mechanical properties, corrosion.
8.Timber as construction materials, engineered timber and properties.
9.Brick and masonry elements (history, production, properties).
10.Glass: constituents, production, types, properties.
11.Plastics: types, production, mechanical properties, fields of usage.
12.Summarization.
13.Construction materials in the process of structural design.
14.Summarization.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Study Aids.
b) Everett, Alan: Materials. Mitchel's building series. ISBN 0-7134-5442-3
c) Mindess, Sidney: Concrete. Civil engineering and Engineering Mechanics series. ISBN 0-13-167106-5
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

The instructors are available for consultation during their office hours, as advertised on the department website. Special appointments can be requested via e-mail: balazs.gyorgy@epito.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester I

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
The assessment of the learning outcomes specified in clause 2.2. above and the evaluation of student performance occurs via tests, homework assignments and class work.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Evaluation form Abbreviation Assessed learning outcomes
1. midterm test T1 A.1-A.4; B.1-B.2, B.4; C.3
1. control test CT1 A.1-A.4; B.1-B.2, B.4-B.5; C.3; D.3
1. homework HW1 A.1-A.5; B.1-B.5; C.3-C.4; D.1-D.2
2. homework HW2 A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.3; D.4
Written and oral examination E A.1-A.4; B.1-B.2, B.4; C.3

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Abbreviation Score
T1 20%
CT1 10%
HW1 10%
HW2 10%
Total achievable during the semester 50%
E 50%
Sum 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Signification can be obtained by getting min. 50% of the available points on midsemester results (T1, CT1, HW1, HW2) and perform the required presence on contact hours.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Grade Points (P)
excellent (5) 85 % <= T
good (4) 74 % <= T < 85%
satisfactory (3) 63 % <= T <74%
passed (2) 50 % <= T < 63%
failed (1) 50% < T
3.6 Javítás és pótlás
1) Second repetition of T1 test is subjected to a fee.
2) The CT1 can be retaken during the semester without any charge of fee.
3) The Homework can be submitted with fee until 16:00 o’clock of the end of the repetition period or until 23:59 electronically on the same day.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Activity Hours/semester
contact hours 14×4=56
preparation for the courses 14
homework 10
home studying of the written material 35
preparation for the examination 35
Sum 150
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2017. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester I