Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Közlekedési hálózatok
1.2 Code
BMEEOUVAI42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Bocz Péter
academic rank Associate professor
email kisgyorgy.lajos@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Infrastructure Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Utak (BMEEOUVAT42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a közlekedési hálózatokkal kapcsolatos alapfogalmak és összefüggések megismertetése a hallgatókkal. Tárgyalja a hálózatokkal kapcsolatos alapfogalmakat, bemutatja a közlekedési hálózatok kialakulásának folyamatát, valamint a különböző közlekedési hálózatok jellemzőit. A hallgatók megismerhetik a közlekedési modellezés alapelveit.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a közlekedési hálózatok szakterületén általánosan használt fogalomrendszert,
 2. ismeri a közlekedési hálózatok kialakulásának folyamatát,
 3. ismeri a közlekedési hálózatok kialakulását befolyásoló hatásokat,
 4. ismeri a közúti hálózatok felépítését, szerkezetét és hatásait,
 5. ismeri az intermodális hálózatokkal kapcsolatos alapelveket,
 6. ismeri a városi közlekedési hálózatok felépítését, szerkezetét és hatásait,
 7. ismeri a közlekedési modellezés alapelveit.
B. Skills
 1. képes átlátni a közlekedési hálózati szerkezetek és a térségek versenyképessége közötti kapcsolatot,
 2. képes beazonosítani a legfontosabb közlekedési hálózati elemeket,
 3. átlátja a közlekedési hálózati struktúrában való gondolkodás szükségességét,
 4. átlátja a közlekedési hálózati modellezés lehetőségeit és a kapott eredmények felhasználhatóságát,
 5. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. írásbeli megnyilvánulásai során törekszik az érthető, rendezett. logikus munka készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások keretében a tudás átadása.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Hálózatológia, hálózatok elmélete
2. Az európai közlekedés nagyszerkezete
3. A közúti hálózatokról általában. A hazai közúthálózat: történet, állapot, fejlesztések
4. A vasúthálózatról általában. Vasúttörténet, közlekedéspolitika
5. Európa országainak vasúti közlekedési hálózat
6. Magyarország vasúti hálózata infrastruktúra szempontjából
7. Fejlesztések prioritásai, alátámasztása és tartalma a hazai vasúthálózaton
8. A városi kötött pályás közlekedés infrastruktúrája
9. A vasúti és városi vasúti gördülőállomány
10. Szolgáltatás a hálózaton: menetrend
11. Városok szerkezete
12. Városi közlekedési hálózatok
13. Közlekedési modellezés alapjai
14. Részösszefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek
1. Geography of Transport Systems, https://people.hofstra.edu/geotrans/
b) Letölthető anyagok
1. Segédlet: a tantárgy honlapján, https://edu.epito.bme.hu
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három részösszefoglaló dolgozat (ZH) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. ZH (részösszegző értékelés) ZH1 A.1-A.3; B.1-B.3, B.5; C.1-C.2; D.1
2. ZH (részösszegző értékelés) ZH2 A.4-A.6; C.1-C.2; D.1
3. ZH (részösszegző értékelés) ZH3 A.7; B.4-B.5; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH133,33%
ZH233,33%
ZH333,33%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
Elégtelentől különbőző érdemjegyet kaphat, aki a jelenléti feltételeket teljesítette, valamint mind a 3 teljesítményértékelésen - külön-külön - elérte az összpontszám 50%-át. A végső érdemjegy a 3 teljesítményértékelés összpontszámából képződik a fenti táblázat szerint.
3.6 Retake and repeat
Minden félévközi teljesítményértékelés első alkalommal díjmentesen pótolható vagy javítható.
Az egyes félévközi teljesítményértékelések javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
Amennyiben az első alkalom szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet egyetlen kiválasztott sikertelen félévközi teljesítményértékelés javítására.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 62
Összesen 90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak