Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Földalatti műtárgyak, mélyalapozás
1.2 Code
BMEEOGMAS42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Tompai Zoltán
academic rank Assistant professor
email tompai.zoltan@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Engineering Geology and Geotechnics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Structural Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Alapozás (BMEEOGMAT45)
1.13 Effective date
18 January 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a mélyalapozás és a földalatti építmények történetét, a cölöpözési technológiákat, az egyéb mélyalapozási módokat, a cölöpalapok tervezését.
Ismerje meg a földalatti műtárgyak főbb típusait, építéstechnológiájukat, legfontosabb terheléseiket, valamint igénybevételeik meghatározási módját.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a mélyalapozások történetét,
 2. ismeri a cölöptípusokat, készítésüket és alkalmazási területüket,
 3. ismeri az egyéb mélyalapozási módokat,
 4. ismeri a földmegtámasztó falakra ható terheket,
 5. ismeri az alagutakra ható terheket,
 6. ismeri az alagutak, aluljárók és egyéb földalatti műtárgyak alkalmazási területeit és típusait,
 7. ismeri a földalatti műtárgyak építési módszereit.
B. Skills
 1. képes a cölöpök méretezésére,
 2. képes az egyszerűbb mélyalapozási rendszerek tervezésére,
 3. képes a földalatti műtárgyak szerkezeti méreteinek és igénybevételeinek meghatározására,
 4. képes gondolatait rendezett formában, szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a legújabb szerkezetek és építési módszerek megismerésére,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének építőmérnöki megoldásában való alkalmazására.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a cölöptervezési, valamint munkagödör-határolási feladatok megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Tantárgyprogram ismertetése, mélyalapozások története, cölöptípusok
2.Cölöptípusok, cölöptervezés
3.Cölöptervezés, egyéb mélyalapozási módok
4.Földnyomások. Földmegtámasztó falak terhelése és méretezése
5.Földmegtámasztó falak terhelése és méretezése
6.Alagutak terhei és igénybevételei
7.Földalatti műtárgyak alkalmazási területei, típusai
8.Gyalogos aluljárók
9.Mélygarázsok
10.Közúti alagutak
11.Közműalagutak
12.Metró
13.Alagútépítés
14.Összefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Petrasovits, Fazakas, Kovácsházy: Városi földalatti műtárgyak tervezése és kivitelezése
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Földalatti műtárgyak
 2. Elektronikus jegyzet: Mélyalapozás
 3. Az előadás prezentációk jegyzetelhető formában
 4. Példatár
 5. Gyakorlati segédletek
2.6 Other information
 1. A gyakorlatokon és az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négynél több előadásról, illetve kettőnél több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 2. Az előző félévben elfogadott zárthelyik és házi feladatok (ismételt megvédéssel) érvényesek az adott félévben is.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben (a Tanszék honlapjáról) egyeztetve a tárgy előadójával vagy a gyakorlatvezetőjével.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 4 db zárthelyi dolgozat és 2 db házi feladat, valamint az órákon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1, A.2, A.3; B.4
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2B.1, B.3
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH3A.4, A.5; B.4
4. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH4A.6, A.7; B.4
1. házi feladatHF1A.2; B.1, B.2, B.4; C.1-C.6; D.1-D.3
2. házi feladatHF2A.4; B.3, B.4; C.1-C.6; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JelePontRészarány
ZH115 pont15%
ZH210 pont15%
ZH315 pont15%
ZH415 pont15%
HF120 pont20%
HF220 pont20%
Összesen95 pont100%
Zárthelyi és házi feladat eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 40%-át.
Amennyiben egy házi feladatban vagy zárthelyiben több számítási feladat is van, úgy a minimális pontszámot (adott feladat pontszámának 40 %-a) mindegyik feladat esetén el kell érni.
A második házi feladatot (HF2) kizárólag az első házi feladat (HF1) beadása után adjuk ki.
Bármely sikeres ZH vagy HF hiánya a félév eredménytelenségét jelenti.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)81%-
jó (4)69%-80%
közepes (3)55%-68%
elégséges (2)41%-54%
elégtelen (1)-40%
3.6 Retake and repeat
 1. Az 1. házi feladat az ütemtervben megadott határidőig adható be. Késedelmes beadás – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – a megadott póthatáridőig teljesíthető.
 2. Az 1. házi feladat a pótlási időszakban nem adható be.
 3. A 2. házi feladat a szorgalmi időszak utolsó napján 12:00-ig adható be. Késedelmes beadás – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig teljesíthető.
 4. A beadott és a gyakorlatvezető által átvett házi feladatot javításra vissza nem adunk, azt beadás után javítani már nem lehetséges.
 5. Az órákon történő aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
 6. Második pótlás – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – kizárólag 1 db zárthelyiből lehetséges.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra6
felkészülés a teljesítményértékelésekre4×7=28
házi feladat elkészítése2×7=14
Összesen90
3.8 Effective date
18 January 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév