Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Ivóvízellátó hálózatok és vízminőségi problémák
1.2 Code
BMEEOVKDT81
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Fülöp Roland
academic rank Associate professor
email fulop.roland@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Ph.D.
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
2 February 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa az ivóvízhálózatok vízminőség megőrzés, javítás lehetőségeit. Tárgyalandó témakörök: A vízminőség változás kiváltó okok áttekintése. Állapotértékelés módszertana. Rendszervizsgálatok alapadatai, terhelés prognózisok készítése. Vízminőség változás nyomonkövetése a hálózatban. Speciális vízminőségbefolyásoló üzmirányítási és tisztítástechnológiák alkalmazási feltételei.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. érti a vízellátó hálózatok hidraulikai modellezés elméleti hátterét,
 2. tisztában van a vízellátó hálózatokban előforduló szennyeződések típusaival,
 3. átlátja a szennyeződésekhez kapcsolódó eltávolítási lehetőségeket,
 4. tisztában van a vízellátó rendszerek műszaki és jogszabályi hátterével,
 5. átlátja a távlati tervezés vízminőségi és éghajlat változás hatásait,
 6. ismeri a modern rekonstrukciós, víztisztítási technológiákat,
 7. ismeri az üzemeltetés során fellépő vízminőségi problémákat,
B. Skills
 1. képes azonosítani vízellátó rendszerek tervezése során a terület vízminőségi sajátosságait,
 2. képes azonosítani a vízminőségi problémákat tervezés és üzemeltetés alatt is,
 3. komplexen kezeli a vízellátáshoz kapcsolódó különböző műszaki problémákat,
 4. kiválasztja az optimális beavatkozást a vízellátó rendszerébe,
 5. képes a döntéshozóknak bemutatni az optimális beavatkozást,
 6. azonosítja a hálózati vízminőséghez kapcsolódó kivitelezési hibákat építés alatt és utólagosan is,
 7. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a vízelvezetési problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. törekszik az gazdasági hatékonyság
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a vízellátáshoz kapcsolódó feladatok és problémák végigondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Esettanulmány feladatok megoldása közösen, szakirodalom kutatás, feldolgozás
2.4 Course outline
Egyéni konzultációk során meghatározott témák
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Szakkönyvek:
 • Öllös Géza: Vízminőség változás a vízelosztó rendszerekben 2008
b) Letölthető anyagok:
 • Előadásvázlatok
 • Előadások diái
2.6 Other information
2.7 Consultation
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)VA.1-A.7; B.1-B.7; C.1-C.6; D.1-D.4


The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Vizsga (V)100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Eredményes vizsga
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%

3.6 Retake and repeat
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Összesen
3.8 Effective date
2 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak