Subject Datasheet

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Transportation Modeling
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOUVMU61
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
2
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. János Juhász
beosztás Egyetemi docens
email juhasz.janos@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Út és Vasútépítési Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelezően választható az Infrastruktúra-építőmérnök (MSc) szak Út- és vasútmérnöki specializációján
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
The objective of the subject is that the students get familiarized with basic concepts of transportation modelling. The aim is to give students a comprehensive picture of the tools and possibilities of transport modelling, as well as the operation and limitations of the relevant main - mostly computational - procedures. This is important because although the field does not have civil engineering roots, our students in today's Master's Program, who use their knowledge in their profession, will certainly come into contact with the results of this science during their careers.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. learn the basic contexts of transport modelling,
 2. learn the purpose and limitations of traffic models,
 3. learn the workflows of a traffic model development,
 4. understand what results can be expected using these models.
B. Képesség
 1. will be able to recognize and interpret the results of a complex traffic model,
 2. will able to get to know the structure and peculiarities of a simple model with less guidance in such a way that it can make fundamental changes in it,
 3. will be able to to participate in scenario analysis supported by traffic modelling (not on the model development side.
C. Attitűd
 1. cooperates with the teachers, lecturers,
 2. continuously extends his/her knowledge,
 3. is open to get familiarized with the application of modern technical solutions,
 4. is open to get familiarized with the application of ICT tools,
 5. is intent on precise and error-free problem solving.
D. Önállóság és felelősség
 1. prepare for the lectures using the curriculum provided based on the instructor's preliminary instructions,
 2. prepare responsibly for the successful completion of summary performance evaluations,
 3. is able to autonomously thinking about a transportation problem with modelling.
2.3 Oktatási módszertan
Lectures, exercises, written and oral communications, assignments solved individually
2.4 Részletes tárgyprogram
WeekTopics of lectures and/or exercise classes
1.Basics of transportation planning and transportation modelling
2.Introduction of the network model
3.Transport demand modelling
4.Mode choice modelling
5.Traffic assignment models
6.Data requirements of transport models
7.Introduction of the PTV VISUM modelling software 1/2
8.Introduction of the PTV VISUM modelling software 2/2
9.Basics of microscopic modelling
10.Analysis of the traffic flow
11.Introduction of the PTV VISSIM modelling software 1/2
12.Introduction of the PTV VISSIM modelling software 2/2
13.Presentation of PC Crash software
14.Overview of the lectures

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen: Modelling Transport
2.6 Egyéb tudnivalók
 1. Attendance to 70% of lectures is compulsory. The signature and credits from the subject will be refused to students missing more than 5 classes.
 2. Students are evaluated based on their actual individual performance. Students are required to show evidence of their own knowledge and skills. Submitting a work of others, obtaining or giving unauthorized help (e.g. during an exam or test) cheating and plagiarism in any form is unacceptable. Whoever violate the respective Regulations of the University will be given a failing grade (1), without the possibility of retake and repeat, and will be reported to the Dean’s Office.
2.7 Konzultációs lehetőségek

The instructors are available for consultation during their office hours, as advertised on the department website. Special appointments can be requested via e-mail: juhasz.janos@emk.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester I

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
The assessment of the learning outcomes specified in clause 2.2. above and the evaluation of student performance occurs via test and class work.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Evaluation formAbbreviationAssessed learning outcomes
written testZHA.1-A.4; B.1-B.3; C.1-C.5; D.1-D.3

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
AbbreviationScore
ZH100%
Sum100%
Criterion for completion of the subject is to collect at least 50% of the total points of the Tests.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Not available / not relevant.
3.5 Érdemjegy megállapítása
GradePoints (P)
excellent (5)80 <= P
good (4)70 <= P < 80 %
satisfactory (3)60 <= P < 70 %
passed (2)550 <= P < 60 %
failed (1)P < 50 %
3.6 Javítás és pótlás
Repetition of the written test is allowed.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
ActivityHours/semester
contact hours14×2=28
preparation for the courses8
preparation for the tests24
Sum60
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester I