Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Nagyméretarányú térképezés
1.2 Code
BMEEOAFAG41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Tuchband Tamás
academic rank Assistant professor
email tuchband.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Ingatlan-nyilvántartás és -értékbecslés (BMEEOAFAT44)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje az egységes ingatlan-nyilvántartás két tartópillére közül a földmérési alaptérképet, kapcsolódva az „Ingatlan-nyilvántartás és értékbecslés” tan-tárgyban már korábban megismert tulajdoni lap fogalmához. A tantárgy keretében a hallgató megismeri a nagyméretarányú térkép fogalmát, jellemzőit, az adatgyűjtési módszereit a grafika számítógépes leképzése szerint: vektoros és raszteres, elsődleges és másodlagos adatgyűjtés. A tantárgy keretében a hallgató megtanulja a digitális alaptérkép (DAT) fogalmát, tartalmát, a DAT fogalmi modelljét, objektum-struktúráját, geometriai és topológiai adatait, az egyszerűbb változási vázrajzok készítését.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik a földmérés és ingatlan-nyilvántartás jogszabályairól,
 2. ismeri a digitális földmérési alaptérkép (DAT) tartalmát, készítésének módjait,
 3. . átlátja az analóg földmérési alaptérképek készítésének technológiáit,
 4. ismeri a változási vázrajzok fajtáit, készítésükre vonatkozó előírásokat,
 5. ismeri a földmérési tevékenységhez szükséges végzettségeket és jogosultságokat,
 6. tisztában van az analóg és ennek digitalizálásával készült digitális alaptérképek minősége közötti összefüggésekkel,
B. Skills
 1. nagyméretarányú térkép készítéséhez alappontsűrítést, részletmérést végez,
 2. nagyméretarányú térképet CAD szoftverrel készít,
 3. készség szinten használja az ITR programot,
 4. rutinszerűen végzi analóg térképek képernyőn történő digitalizálását,
 5. képes egyszerűbb épületfeltüntetési vázrajzot készíteni,
 6. képes egyszerűbb változási vázrajzot telekalakításhoz készíteni,
C. Attitudes
 1. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában, más helyzetekben a csapat munkáját irányítja,
 2. törekszik a manuálét szépen, mások számára is érthetően megrajzolni,
 3. fontosnak tartja, hogy a térképek, illetve egyéb rajzi munkarészek a műszaki megfelelőség mellett igényesek és tetszetősek is legyen,
 4. nyitott a földmérési feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok logikájának és szellemiségének megértésére, azok észszerű alkalmazására.
D. Autonomy and Responsibility
 1. házi feladatokat önállóan készíti el,
 2. törekszik arra, hogy a házi feladatok elkészítéséhez szükséges ismereteket és képességeket a kontaktórák keretében elsajátítsa és a házi feladatok elkészítéséhez minél kevesebb oktatói segítséget vegyen igénybe.
2.3 Methods
Előadások, műszeres és számítógépes gyakorlatok, esettanulmányok bemutatása, házi feladatok önálló elkészítése.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A nagyméretarányú digitális térkép fogalma, jellemzői. Adatgyűjtések osztályozása a grafika számítógépes leképzése szerint: vektoros és raszteres elsődleges és másodlagos adatgyűjtések jellemzői. A raszteres adatok jellemzői, adatgyűjtési technológiái (szkennelés, adatok tömörítése).
2. Részletmérés nagyméretarányú tervezési térkép készítéséhez.
3. Nagyméretarányú digitális tervezési térkép megszerkesztése a mérőállomással végzett felmérés adataiból.
4. A digitális alaptérkép (DAT) fogalma, tartalma. A DAT fogalmi modellje, objektum-struktúrája, geometriai és topológiai adatai. A digitális alaptérkép készítése (DAT1). A Felmérési Tanulmány és a Műszaki Terv készítése. A DAT kötelező és egyéb alapadatainak meghatározása. Vízszintes és magassági alap- és részletpontok, azonosítási pontosságok. A határ fogalma. Az elhatárolás. Épületek, építmények mérése.
5. Az ITR szoftver megismerése.
6. Egyéb tereptárgyak terepi meghatározása. Minőség-meghatározás, minőségbiztosítás. Hitelesítés, állami átvétel, forgalomba adás. A változások a digitális térképen. Műszaki földrendezések a digitális térképen.
7. Digitális földmérési alaptérkép előállítása képernyő-digitalizálással.
8. Változási vázrajz fogalma, tartalma, követelményei. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály áttekintése.
9. Változási vázrajz munkarészeinek elkészítése épületfeltüntetéshez.
10. A földmérési tevékenységhez szükséges végzettségek és jogosultságok. Néhány további – a témához kapcsolódó – jogszabály megbeszélése.
11. Változási vázrajz munkarészeinek elkészítése telekalakításhoz.
12. Változási vázrajz munkarészeinek elkészítése telki szolgalmi jog bejegyzéséhez
13. Részösszefoglalás.
14. További változási vázrajzok.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. MSZ 7772-1 Szabvány
 2. DAT1 és DAT2 Szabályzat és mellékletei.
 3. ITR szoftverdokumentáció
 4. kapcsolódó jogszabályok
 5. Oktatási segédlet a Nagyméretarányú térképezés tantárgyhoz; elektronikus jegyzet,
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tantárgy oktatóival e-mail-ben egyeztetve

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, egy ellenőrző dolgozat, valamint négy házi feladat (részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH A.1-A.6; C.4
Ellenőrző dolgozat (részteljesítmény-értékelés) ED A.1-A.6; C.4
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés) HF1 B.1-B.3; C.1-C.3; D.1-D.2
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés) HF2 A.2, A.6; B.3-B.4; C.3-C.4; D.1-D.2
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés) HF3 A.1-A.2, A.4; B.5; C.3-C.4; D.1-D.2
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés) HF4 A.1-A.2 A.4; B.6; C.3-C.4; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. Minden házi feladat legalább elégséges szinten elkészítendő.
Jele Részarány
ZH 40%
ED 20%
HF1 10%
HF2 10%
HF3 10%
HF4 10%
HF5 10%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A félévközi eredményt a zárthelyi és a házi feladatok eredménye alapján számítjuk.
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 88 - 100 %
jó (4) 75 - 87 %
közepes (3) 62 - 74 %
elégséges (2) 50 - 61 %
elégtelen (1) 0 - 49 %
3.6 Retake and repeat
A ZH pótlására, vagy javítására a szorgalmi időszakban, a hallgatókkal egyeztetett időpontban, egy pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási héten a hallgatókkal egyeztetett időpontban, még egy második, különeljárási díjas pótlási (javítási) lehetőség is lesz. Házi feladatok (HF-ek): Beadási határideje a félévi ütemterv szerint. Késedelmes beadás, különeljárási díj ellenében, a vizsgaidőszak első napján 12.00 óráig.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon3×14=42
félévközi készülés az órákra20×0.5=10
felkészülés a zárthelyi dolgozatra20
Házi feladatok elkészítése4×12=48
Összesen120
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak