A tantárgy célja a hidakon (elsősorban acél és öszvérhidakon) bekövetkezett példaértékű katasztrófák előzményeinek, lefolyásának és tanulságainak bemutatása. Foglalkozik a hídszerkezetek statikai viselkedésével, a teherbírás elvesztésének lehetséges okaival, a katasztrófák időbeli lefolyásával és előre-jelezhetőségével. Megtörtént példákon bemutatja az építés, a mindennapi szolgálat, a fenntartás és a bontás lehetséges veszélyforrásait. Tárgyalja a megtörténthez hasonló balesetek elkerüléséhez szükséges intézkedéseket, a hídfenntartás és monitoring rendszerek lehetséges módjait.