BMEEOVKAI42 | Városi környezetvédelem
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (BSc)

A tárgy építőmérnök hallgatók számára nyújt ismereteket az urbanizált területek jellegzetes környezeti-közegészségügyi problémáiról. Tárgyalja a város szerepét a környezeti problémák kialakulásában, valamint a települések működéséből származó környezetterhelés által okozott – levegőre, talajra, vizekre és élővilágra kifejtett – hatások kiváltó okait és a megszüntetésükre szolgáló – elsősorban építőmérnöki – beavatkozásokat.

Bemutatja a levegőszennyezést, kiemelve a közlekedés szerepét és a csatornahálózatokban lejátszódó bűzképződést. Ismerteti a városi területek felszínéről lefolyó csapadékvíz szennyeződésének folyamatát, illetve a csatornázatlan településrészek szennyvizének környezetvédelmi szempontból megfelelő egyedi elhelyezési megoldásait. Betekintés ad a tipikus városi talajszennyeződések megszüntetésének és a szennyezés-terjedés megakadályozásának módszereibe, valamint a zaj, rezgés és sugárzás elleni védelem alapjaiba.