BMEEOVKAKM1 | Környezetmérnöki alapok
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Környezetmérnöki képzés (BSc)

Tárgyfelelős: Dr. Kozma Zsolt

A tárgy célja természettudományos és környezetmérnöki ismeretek nyújtása a mérnöki tevékenység műveléséhez szükséges alapszintű tájékozottság megszerzéséhez. Témakörök: ökológiai alapfogalmak, elemek anyagforgalma a természetben, az emberi tevékenységek ökológiai és globális környezeti hatásai. Az ökológiai lábnyom. Energiatermelés és megújuló energiaforrások. Környezeti hatások fogalma, jellemzése, az építőmérnöki tevékenység környezeti hatásai (víz-, levegő- és talajszennyezések), városi környezet jellemzése és jellegzetes problémái, vonalas létesítmények környezeti hatásai. A környezet tervezés és hatáselemzés módszerei (MFA, LCA, környezeti modellek). Környezeti hatásvizsgálat készítésének célja, lépései, módszerei, jogszabályi vonatkozásai.