BMEEOVKAV27 | CAD a települési vízgazdálkodásban
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

A tantárgy célja a számítógéppel segített közmű tervezés oktatása. A tantárgy keretében bemutatásra kerülnek a közművek tervezésében, nyilvántartásában alkalmazott legkorszerűbb számítástechnikai eszközök. A hallgatók a számítógépes laborban megismerkedhetnek a bemutatott alkalmazásokkal, azok testreszabási lehetőségeivel: többek között az AutoCAD alapfokú programozásával, a CIVIL 3D közműves részeivel, az AutoCAD és SWMM kapcsolatával, az ArcGIS közműves lehetőségeivel, a közműnyilvántartás programozási, adatbázis kezelési vonatkozásaival, a SewCAD közműtervező programmal.