MSc képzés / Infrastruktúra-építőmérnök szak

kötelező tárgy

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a környezeti rendszerek modellezési problémáit, megtanítsa a modellépítés alapvető lépéseit, a modellkalibrációt, validációt és érzékenységvizsgálatokat, ismertesse az integrált modellezés módszereit, lágy számítási módszerek alkalmazását a környezeti problémák modellezésében, bonyolult anyagforgalmi és áramlási modellek összekapcsolását. Bemutatásra kerülnek a légkörben, felszíni és felszín alatti vizekben történő szennyezési, ill. tágabb értelemben környezeti modellezés fontosabb modelltípusai, szennyezés terjedési problémák közegeken át, továbbá gyakorlati feladatokon keresztül a modellek alkalmazása és kiértékelése is a tantárgy programját képezik. A zajterhelés modellezésébe való bevezetés is megjelenik az oktatott ismeretek között.