A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a szerkezettervezéshez elengedhetetlenül szükséges geotechnikai alapokat úgy, mint az Eurocode 7 ismeretét-alkalmazását, geotechnikai kategóriák rendszerét, a geotechnikai adatszolgáltatások típusait és tartalmi követelményeit; a cölöpalapozások geotechnikai és szerkezeti tervezését a lehetséges hatásokra; rugalmasan ágyazatott lemezek tervezését, ágyazási együtthatók-rugóállandók felvételét; cölöppel gyámolított lemezek és „rigid inclusion” tervezése; munkatérhatárolások statikai tervezése, elmozdulások számítása, rugóállandók felvételének lehetőségeit és ezek hatását az igénybevételekre/mozgásokra; horgonyok tervezését; hídfőkialakítások geotechnikai kérdéseit; dinamikus hatásokra-földrengésre történő geotechnikai tervezést.