A tantárgya célja, hogy a hallgatók megismerjék a földtani környezetet veszélyeztető szennyezőforrásokat, és megismerjék a szennyeződések megszűntetésnek lehetséges módjait. Képet kapnak a felszín alatti szennyezést befolyásoló tényezőkről, a szennyeződések terjedési módjáról. Megismerik a környezet állapotfelmérés földtani vonatkozásait és annak jogi hátterét. A létesítményekkel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatok földtani vonatkozásainak elsajátításával a tervezett létesítmények környezeti hatását elemezni tudják. A kárelhárítás módszerek alapjainak tisztázásával lehetővé válik a leghatékonyabb módszerek alkalmazása a litoszférát ért környezeti károk elhárításakor. Külön hangsúlyt kap a bányászati tevékenység és a hulladék elhelyezés környezetföldtani vonatkozásainak ismertetése. A tárgy gyakorlati foglalkozása során a feladat teljesítésével elsajátítják a mérnöki gyakorlathoz szükséges környezetföldtani ismereteket, amelyeket új létesítmények tervezésekor, vagy már meglévő létesítmények üzemeltetésekor alkalmaznak. Ez hozzájárul a környezetszennyezések kockázatának csökkentéséhez, illetve minimalizálja az esetlegesen szükséges kármentesítés költségeit.