A tantárgy célja a feszített tartószerkezetek szerkezeti kialakításának és méretezési kérdéseinek elsajátítása. A hallgató a tárgy keretében megismeri a feszített tartószerkezetek típusait, a feszítésnél alkalmazott anyagok és feszítési technológiák jellemzőit. Ismertetjük a legfontosabb feszített tartószerkezetek jellemzőit.  Bemutatjuk a feszítés hatásának figyelembevételét a tartószerkezetek tervezése és ellenőrzése esetén. Kitérünk a különleges tartószerkezetek feszítésére és a hídszerkezeteknél alkalmazott speciális feszítési eljárásokra. Ismertetjük a feszített tartószerkezetek Eurocode alapú méretezési eljárásait és azok gyakorlati alkalmazását.