A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókat a különböző anyagú és szerkezeti rendszerű, megépült építmények diagnosztikájával, meghibásodásainak lehetséges okaival, megerősítési módszereivel, valamint a Magyarországon korábban alkalmazott tartószerkezeti elemek, megoldások, építőanyagok leggyakoribb típusaival. Ennek megfelelően a tárgy keretein belül ismertetésre kerülnek a megépült tartószerkezetek diagnosztikájának menete, eszközei, a teherbírás igazolásának és az épületek minősítésének elvei, a szakvélemény tartalmi követelményei, a károsodott szerkezetek helyreállításának, illetve megerősítésének lehetséges módszerei, az épületeket érő (közvetlen és közvetett) károsodások gyakoribb fajtái, valamint a korábban (a Monarchia korától a házgyári lakásépítés koráig) megépült lakóépületek teherhordó szerkezeteinek típusai. Az ismeretek hatékonyabb elsajátítását, illetve elmélyítését szakértői esettanulmányok bemutatása segíti elő.