A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, megfelel az alapszakon végzettekkel szemben támasztott általános követelményeknek, a Szakdolgozat c. tantárgy pedig megteremti a kereteket a Vízi közmű és környezetmérnöki specializáció területén történő elmélyült munkavégzéshez. 

A szakdolgozat témáját a képzési és kimeneti követelmények keretein belül kell megválasztani.