BMEEOVKAI44 | Vízminőségszabályozás
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (BSc)

Tárgyelőadók: Dr. Clement Adrienne
Gyakorlatvezetők: Dr. Kozma Zsolt, Kardos Máté Krisztián, Jolánkai Zsolt
Tárgyfelelős: Dr. Clement Adrienne

A tárgy keretében a hallgatók módszereket sajátítanak el a vízi környezetet érő szennyezőanyag terhelések meghatározásához és következményeik hatáselemzéséhez. A tananyag hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók képesek legyenek vízminőség-védelmi projektek tervezésére és irányítására, vízgyűjtő léptékű problémák megoldására. Témakörök: a vízminőség és vízminősítés. A felszíni vizek minősége hazánkban, főbb problémák bemutatása esettanulmányokon keresztül. Szennyezőanyag források és a szennyezőanyagok transzportja. Szervesanyag szennyezés, eutrofizáció, bakteriológiai problémák, toxikus szennyezések. A vízminőségszabályozás módszerei és eszközei. Monitoring, állapotfelmérés, emisszióbecslés. Vízminőségi modellek alkalmazása és azok korlátai. Tervezési módszerek alkalmazása a gyakorlati órákon.