Geodézia építészeknek jegyzet - Log in

1. Bevezetés

Régi adósságát rendezi a Műegyetem Geodézia Tanszéke az építész hallgatók számára készített Geodézia jegyzet közreadásával. A jegyzet első változatát 2012-ben készítettem, de nem adtam ki, mert féltem attól, hogy kiadása után a hallgatók nem fognak előadásra járni. Azóta eltelt 5 év és tudom, hogy a hallgatók többsége jár előadásra, figyel és jegyzetel, jóllehet a hallgatók korábbi években készített jegyzeteinek szkennelt változatai elérhetők a világhálón.

Mielőtt az Építészmérnöki Kar belső viszályainak következtében a Geodézia tantárgy végleg megszűnik, a 2012-ben készült jegyzetet frissítem és bedolgozom az Építőmérnöki Kar által fenntartott és üzemeltetett moodle oktatási keretrendszerbe és közzé teszem. Ezzel a tananyag vázlata bárki számára elérhető lesz a világhálón. Az előadáson természetesen továbbra is nem csak a tananyag vázlatát ismertetem, hanem az életből vett számos gyakorlati példa és történet egészíti ki a tananyag szárazabb részét. Az előadáson számos fotót, tervet, térképet is bemutatok, ezek segítségével lehet a tananyagot igazán megérteni.

Az elektronikus jegyzet mellett minden előadáshoz tartozik egy on-line teszt is. A tesztekben szereplő kérdések a tananyag megértését segítik, célszerű az előadások után, illetve a számonkérésekre történő felkészülés során az on-line teszteket is kitölteni.

A jegyzettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, esetleges hibákat köszönettel veszem.

Budapest, 2017. december 7.

Takács Bence