Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Gyógy- és strandfürdők
1.2 Code
BMEEOVKAV29
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Patziger Miklós
academic rank Associate professor
email patziger.miklos@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
8 February 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gyógy- és strandfürdők létesítésének feltételeit, megismerjék a vonatkozó vízminőségi előírásokat, a vízminősítés szakmai hátterét. Tárgyalja a gyógy- és strandfürdők műszaki kialakítását, a vízbeszerzés lehetőségeit, a vízhasználat formáit, a vízkezelés és a vízforgatás megvalósítását, a gyógyfürdők speciális kialakítását. Betekintést ad a fürdők üzemeltetésének témakörébe, bemutatja a természetes vízfelületek strand célú hasznosításának műszaki és vízminőségi feltételeit.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a gyógyvizekre vonatkozó hazai vízminőségi előírásokat.
 2. Tisztában van a gyógy- és strandfürdők létesítésének feltételeivel.
 3. Ismeri a vízbeszerzés lehetőségeit, illetve a fürdőkben alkalmazott vízkezelés és a vízforgatás megvalósítását.
 4. Tisztában van a mesterségesen kialakított, illetve természetes gyógy- és strandfürdők üzemeltetési kérdéseivel és az ehhez kapcsolódó feladatokkal.
B. Skills
 1. Képes átlátni egy összetett mérnöki-gazdasági létesítmény megépítésének és ellátásának, működtetésének alapvető összefüggéseit.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. Létesítmény látogatások.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Ásványvizek, hévizek, gyógyvizek kategóriái. Hazánk felszín alatti vizei, típusai, vízföldtani jellemzőik és helyük a hidrológiai ciklusban. Mennyiségüket meghatározó tényezők, a hasznosítható és a kitermelhető készlet fogalmainak tisztázása, becslésük lehetőségei és bizonytalanságai, valamint jogszabályi vonatkozásai. Készleteink kihasználtsága.
2. Felszín alatti vizeink természetes minősége, az azt meghatározó tényezők és folyamatok. Védettség, érzékenység és sérülékenység fogalmai. Vízbázisok védőidomai és védőterületei, lehatárolásuk módja, hazai példák. Gyógy- és strandfürdőkben alkalmazott vizek minősítése, a felhasználás műszaki feltételei.
3. Gyógy- és strandfürdők vízbeszerzési lehetőségei, megoldásai. Vízkivételi módok. Kutak típusai, létesítés és üzemeltetés műszaki szempontjai és jogszabályi vonatkozásai, alkalmazási lehetőségek és korlátok. Hazai fürdési célú vízkivételek több szempontú ismertetése.
4. Gyógyfürdők, gyógyfürdőhelyek kialakítása.
5. Strandfürdők létesítési feltételei, megoldások.
6. Gyógyfürdők üzemeltetési kérdései.
7. Üzemlátogatás egy gyógyfürdőben.
8. Medencék kialakítása, hidraulikai méretezése.
9. Strandfürdők üzemeltetési feladatai.
10. Vízforgató, víztisztító berendezések méretezése, üzemeltetése.
11. Üzemlátogatás egy strandfürdőben.
12. Új irányzatok a fürdő tervezésben, Látvány- és élményfürdők.
13. Természetes vízfelületek strand célú hasznosítása és vízminőségi feltételei.
14. Összefoglalás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Tankönyvek
 1. -
 • Jegyzetek
 1. -
 • Letölthető anyagok
 1. Előadások diái
 2. Európai Uniós és hazai hatályos jogszabályok
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki az előadások több, mint 30%-áról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

Az előadókkal előzetesen egyeztetett időpontban.
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése ZH dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozatZHA.1-A.4; B.1; C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH 100%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)87%<=P
jó (4)71%<=P<86%
közepes (3)55%<=P<70%
elégséges (2)40%<=P<54%
elégtelen (1)P<40%
3.6 Retake and repeat
A ZH egy alkalommal díjmentesen pótolható a pótlási héten.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésre28
Összesen56
3.8 Effective date
8 February 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév