Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Közutak fenntartási feladatai
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOUVTUF6
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
0
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Tóth Csaba
beosztás Egyetemi tanár
email toth.csaba@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Egyéb
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
[[]]
1.12 Előkövetelmények

1

1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2017. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések

1

2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
B. Képesség
C. Attitűd
D. Önállóság és felelősség
2.3 Oktatási módszertan

1

2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok

1

2.6 Egyéb tudnivalók

1

2.7 Konzultációs lehetőségek

1

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok

1

3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége

1

3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
3.6 Javítás és pótlás

1

3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
Összesen
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2017. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév