Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geodézia
1.2 Code
BMEEOAFS701
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Takács Bence
academic rank Associate professor
email takacs.bence@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Offered in non-civil engineering program
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A geodézia tantárgy oktatásának célja, hogy a leendő építész, illetve építészmérnök ismerje azokat a szolgáltatásokat és termékeket, amelyeket a geodézia tud számára nyújtani, akár tervezésben, akár kivitelezésben, akár üzemeltetésben, akár hatósági munkakörben fog dolgozni. A tantárgy a szükséges mélységig ismerteti a geodéziai alapelveit. A tantárgy bemutatja a klasszikus és a korszerű geodéziai módszereit is. A tananyagot számos gyakorlati példán keresztül teszi a tantárgy érthetővé, illetve színessé.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a geodéziában alkalmazott vonatkoztatási rendszereket,
 2. érti a vonatkoztatási rendszerek és a geodéziai alapponthálózatok kapcsolatát,
 3. ismeri az alapvető vízszintes és magassági mérési módszereket,
 4. ismeri a korszerű geodéziai műszereket, illetve módszereket (mérőállomást, robot mérőállomást, GNSS-technikát, lézerszkennelést, fotogrammetriát ... ),
 5. ismeri a digitális térképekkel szemben támasztott alapvető követelményeket,
 6. átlátja a kiviteli tervek és a kitűzési terv kapcsolatát,
 7. érti a zsinórállás lényegét,
 8. átlátja a monolit pillérvázas vasbeton épület építésének geodéziai feladatait,
 9. ismeri a geodéziai módszerekkel végezhető mozgásvizsgálati feladatok alapvető jellemzőit,
 10. ismeri az egyszerűbb mozgásvizsgálati mérések dokumentációjának munkarészeit,
 11. átlátja a műszaki ellenőrzés geodéziai feladatait,
 12. áttekintéssel rendelkezik a magyar ingatlan-nyilvántartásról, különösen az építész számára lényeges vonatkozásairól,
 13. átlátja az épületek felmérésnek geodéziai módszereit.
B. Skills
 1. képes egyszerűbb földtömegszámítási feladatokat elvégezni,
 2. felismeri azokat a feladatokat, amelyeket a geodézia segítségével lehet megoldani, ezekkel szemben támasztott alapvető követelményeket képes megfogalmazni.
C. Attitudes
 1. törekszik a rokon mérnöki szakterületek, pl. geodézia képviselőivel együttműködni,
 2. nyitott a rokon mérnöki szakterületek, pl. geodézia módszerei iránt,
 3. lényegretörően fogalmazza meg a műszaki ismereteket, amit lehet, ábrán fejez ki.
D. Autonomy and Responsibility
 1. a kontaktórákon bemutatott tanyanagot alapvetően önállóan sajátítja el, szükség esetén konzultál az oktatójával.
2.3 Methods
Előadások, néhány rövid műszerbemutató, illetve számos gyakorlati példa bemutatása.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Vízszintes és magassági alapponthálózatok.
2. Vízszintes mérések.
3. Magasságmérés.
4. Tahimetria.
5. Geodéziai felmérés.
6. Korszerű geodéziai eszközök.
7. Térképek és helyszínrajzok.
8. Digitális terepmodellek.
9. Földtömegszámítás.
10. Vízszintes és magassági kitűzések.
11. Geodéziai műszaki ellenőrzés.
12. Mozgásvizsgálatok.
13. Ingatlan-nyilvántartási célú geodéziai munkák.
14. Épületek felmérése.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Az oktatási keretrendszerben elérhető on-line jegyzet: https://edu.epito.bme.hu/mod/book/view.php?id=46741
 • Ugyanitt gyakorló tesztek, elektronikus segédanyagok
 • Ugyanitt zárthelyi felkészülést segítő kérdések
 • Ugyanitt földtömegszámítási mintapélda
2.6 Other information
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatójával e-mail-ben egyeztetve

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat ZH1 A.1-A.5; B.2; C.1-C.3; D.1
2. zárthelyi dolgozat ZH2 A.6-A.13; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 50%
ZH2 50%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
 1. mindkét zárthelyit 1-5 terjedő osztályzattal értékeljük,
 2. mindkét zárthelyit legalább elégséges szinten teljesíteni kell,
 3. a félévközi jegy a két zárthelyi dolgozat számtani középértéke.
3.6 Retake and repeat
 1. A zárthelyi dolgozatok pótlása szóbeli beszámolóval lehetséges, amelyet a pótlási héten tartunk.
 2. A két zárthelyi közül csak az egyik pótolható.
 3. A legalább elégséges eredményű zárthelyi dolgozatok eredménye javítható, szóbeli beszámolóval a pótlási héten.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontaktórákon 12×3=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 2×16=32
Összesen 60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak