Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
A Duna
1.2 Code
BMEEOVVAV30
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Mészáros Csaba
academic rank Honorary associate professor
email meszaros.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató átfogó képet nyerjen a Dunáról, Európa második legnagyobb és a világ legnemzetközibb vízgyűjtő-területű folyójáról. Megértse annak jelentőségét, megismerje kialakulásának és szabályozásának történetét. Ehhez szükséges az emberi beavatkozások természeti és a társadalmi környezetre gyakorolt hatásainak áttekintése is. Megismerjék a hallgatók a Bősi-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer valódi történetét, annak gazdasági, társadalmi és politikai vonatkozásait, a Duna Régió Stratégia és a EU Víz Keretirányelvének célkitűzéseit.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. A 2.1 pontban kitűzött céloknak megfelelően bővül a hallgatók ismerete a Duna földrajzi, történelmi és gazdasági jelentőségével kapcsolatban.
B. Skills
 1. A hallgató képes lesz véleményt nyilvánítani a Dunával kapcsolatos műszaki és környezetvédelmi szempontból tervezett vagy elvégzett tevékenységekkel kapcsolatban.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi a B pontban megfogalmazott feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megismerését.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások keretein belül filmvetítések, esettanulmányok ismertetése.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A Duna szerepe az európai társadalmak életében.
2. A Duna vízgyűjtőjének geológiai viszonyai.
3. A Duna vízgyűjtőjének hidrológiai viszonyai.
4. A Duna szakaszainak jellegzetességei, az egyes lehatárolható szakaszok szabályozása.
5. A Duna Régió Stratégia.
6. Az Al-Duna szabályozásának története, Széchenyi és Vásárhelyi szerepe.
7. Az EU Víz Keretirányelvének alkalmazása a Duna vízgyűjtő-kerületén.
8. Árvízmentesítés, árvízvédelem a Duna mentén.
9. A vízi közlekedés fejlődése és helyzete a Duna mentén.
10. A Duna-Majna-Rajna-csatorna építésének története.
11. A magyarországi Duna-szakasz lépcsőzésének helyzete.
12. A Bősi-Nagymarosi vízlépcsőrendszer története.
13. A hágai per. Mi várható a jövőben a Duna mentén?
14. Összefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Könyvek
 1. Mészáros László, Száraz Miklós György: A Duna, Officina '96 Kiadó, 2006.
 2. Nick Thorpe: A Duna - Utazás a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig, Scolar Kiadó, 2015.
 3. Tőry Kálmán: A Duna és szabályozása, Akadémiai Kiadó, 1952.
 4. Moldova György: Ég a Duna, Kertek 2000 Könyvkiadó, 1998.
b)Letölthető anyagok
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Házi feladatHFA.1; B.1; C.1; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Jelenléti követelmény az előadások legalább 50%-án való részvétel.
A jelenléti feltétel teljesítése esetén az érdemjegyet a házi feladatra kapott osztályzat adja.
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat a 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
házi feladat elkészítése18
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása14
Összesen60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév