Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Felsőgeodézia
1.2 Code
BMEEOAFAG44
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Tóth Gyula
academic rank Associate professor
email toth.gyula@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Geodéziai alaphálózatok (BMEEOAFAG43)
Gyenge előkövetelmény:
 • Geofizikai alapismeretek (BMEEOAFAG42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a földalak meghatározással kapcsolatos alapfogalmakat, a felsőgeodézia mérési műveleteit és eredményeik értelmezését, a geodéziai vonatkoztatási rendszerek (az alapfelület méretének és alakjának, térbeli elhelyezésének és a normál nehézségi erőtérnek) meghatározását, megismerje a geoid meghatározás geometriai és fizikai módszereit, a földfelszín meghatározását és a különböző magassági mérőszámokat.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. tisztában van a felsőgeodéziában alkalmazott alapvető mértékegységekkel és legfontosabb fogalmakkal,
 2. .ismeri a nehézségi erőtér leírásához felhasznált fontosabb matematikai és fizikai eszközöket,
 3. tisztában van a föld fizikai és elméleti alakjának meghatározására szolgáló alapvető eljárásokkal,
 4. ismeri a felsőgeodéziában alkalmazott koordináta-rendszereket,
 5. ismeri a forgási ellipszoid geometriájának leírására szolgáló alapvető mennyiségeket,
 6. érti a függővonal-elhajlás, a Laplace-pont és Laplace-egyenlet fogalmát és ezek geodéziai jelentőségét,
 7. tisztában van a gömbfüggvények származtatásával és a Laplace-egyenlet gömbi koordináták segítségével történő megoldásával,
 8. tudja értelmezni az alacsonyabb fokú gömbfüggvény-együtthatók fizikai tartalmát,
 9. ismeri a szintszferoidok származtatását és fontosabb geometriai összefüggéseit,
 10. érti a nehézségi rendellenességek átszámításának szükségességét és ismeri azok fontosabb módszereit,
 11. tisztában van a geodéziai földmodell és a geodéziai vonatkoztatási rendszer fogalmával,
 12. ismeri a geodéziai vonatkoztatási rendszer szintellipszoidként történő meghatározásának elvét és lépéseit, a nemzetközi szempontból fontosabb gyakorlati megoldásokat,
 13. érti a geodéziai dátum fogalmát és alapvető fontosságát a koordináta-számítás szempontjából,
 14. tisztában van a felsőgeodézia alapvető paraméterei közötti kapcsolatok bemutatásával,
 15. ismeri a különböző vonatkoztatási rendszerek közötti átszámítás legfontosabb eljárásait,
 16. ismeri a Magyarországon alkalmazott geodéziai dátumokat és kapcsolataikat,
 17. tisztában van a geoid meghatározásának geometriai, szatellita-geodéziai és legfontosabb fizikai módszereivel,
 18. pontos ismerettel rendelkezik a geometriai szintezés és a különböző magasságfogalmak kapcsolatáról,
 19. érti a különböző magasságfogalmak (geopotenciális érték, ortométeres, dinamikai és normálmagasság) származtatását, kapcsolatukat, ismeri ezek előnyeit és hátrányait,
 20. tisztában van a normálmagasság, a magassági rendellenesség, a telluroid és a kvázigeoid fogalmával.
B. Skills
 1. képes egy tetszőleges pont ellipszoidi földrajzi és térbeli derékszögű koordinátái átszámítására, a számítás ellenőrzésére, az ellipszoid görbületi sugarainak meghatározására,
 2. képes a nehézségi erőtér különböző jellemzőinek számítására a potenciálfüggvény gömbfüggvénysora segítségével,
 3. képes a geodéziai dátum megváltozásából adódó ellipszoidi földrajzi koordináta-, függővonal-elhajlás összetevő-, valamint geoid-ellipszoid távolság-változások kiszámítására,
 4. képes alkalmazni a csillagászati szintezés módszerét a geoid meghatározására,
 5. képes a Bruns-féle összefüggés alapján a geoidunduláció számítására,
 6. képes a különböző magasságfogalmak alapján kiszámítani egy pont magasságát és gyakorlati szempontból értékelni a kapott eltéréseket,
 7. képes a felsőgeodézia geometriai és fizikai jellemzői közötti kapcsolatok felismerésére
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített számítási feladatok és azok interaktív web-es ellenőrzése.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A felsőgeodézia feladata, kapcsolatai. A földalak fogalmak valamint potenciálelméleti alapfogalmak.
2. A földi nehézségi erőtér potenciáljával összefüggő alapismeretek és a nehézségi erőtér elemi változása. A felsőgeodéziában alkalmazott koordináta-rendszerek.
3. A földalak meghatározásának alapelve (analitikus és szintetikus módszerek). A felsőgeodézia mérési műveletei és eredményeik
4. A felsőgeodézia mérési műveletei és eredményeik. Ellipszoidi koordináták számítása
5. Geodéziai vonatkoztatási rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. A vonatkoztatási ellipszoid meghatározása fokmérés alapján. Nevezetes fokmérések és eredményeik. A függővonal-elhajlás fogalma és alapösszefüggései. A felületek módszere és alkalmazásának eredményei
6. A fizikai geodézia matematikai és fizikai alapjai. A földi tömegvonzás potenciálfüggvénye gömbfüggvény alakban. Geodéziai paraméterek meghatáorzása a potenciálzavar gömbfüggvény sorából
7. A gömbfüggvények geodéziai alkalmazása. A szintszferoidok. A nehézségi erőtér mérése és a nehézségi rendellenességek.
8. A vonatkoztatási rendszer meghatározásának fizikai módszerei. A szintellipszoid elméleti alapjai. Vonatkoztatási rendszerek közötti átszámítás.
9. A szintellipszoid gyakorlati meghatározásának eredményei. A geodéziai dátum. A vonatkoztatási ellipszoid elhelyezésének gyakorlati megoldásai (önkényes és relatív elhelyezés)
10. A relatív és abszolút elhelyezés. Geoidmeghatározás csillagászati szintezéssel és a szatellita-geodézia geometriai módszerével. Részösszefoglalás
11. A geoidkép meghatározásának geometriai módszere. A csillagászati szintezés gyakorlati végrehajtása. A geoidmeghatározás fizikai módszere (Bruns)
12. A geoidmeghatározás fizikai módszerének alapjai. Peremérték-feladatok. Részösszefoglalás
13. A geoid feletti magasság meghatározására vonatkozó elméleti alapok ismertetése. A trigonometriai magasságmérés alkalmazása
14. A peremérték-feladat megoldása a fizikai földfelszínre. A felsőgeodéziai alapismeretek áttekintése és összefoglalás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Biró P., Ádám J., Völgyesi L., Tóth Gy.: A Felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. HM Térképészeti NKf, Budapest, 2013.
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet:
  • Biró P: Felsőgeodézia. (előadások), https://edu.epito.bme.hu
 2. Segédletek (https://eduepito.bme.hu):
c) Számítási feladatok megoldásának online ellenőrzése: https://edu.epito.bme.hu
2.6 Other information
1) A tantárgy oktatása, tanulása során kizárólag ingyenes szoftvereket használunk.
2) Konzultációs lehetőségek
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, személyesen vagy e-mailben egyeztetve; e-mail: toth.gyula@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat és öt házi feladat, valamint szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző teljesítményértékelésZH1 A.2-A.12
2. zárthelyi dolgozat (összegző teljesítményértékelésZH2 A.13, A.15-A.20
1. házi feladat(kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelésHF1 A.4; B.1; C.1-C.3; D.1
2. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelésHF2 A.7 A.8; B.2; C.1-C.3; D.1
3. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelésHF3 A.13-A.14; B.3; C.1-C.3; D.1
4. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelésHF4 A.16; B.4-B.5; C.1-C.3; D.1
5. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelésHF5A.17-A.19; B.6; C.1-C.3; D.1
Szóbeli vizsgaVA.1-A.20; B.7; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 20%
ZH2 20%
HF1 0%
HF2 0%
HF3 0%
HF4 0%
HF5 0%
Szorgalmi időszakban összesen 40%
V 60%
Összesen 100%
A zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. Az összes házi feladat sikeres teljesítése követelmény.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban teljesítendő feladatok mindegyikét legalább elégséges szinten teljesítse a hallgató.
3.5 Grading system
A végső érdemjegyet a két zárthelyi és a szóbeli vizsga 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A két összegző teljesítményértékelés javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
2) Amennyiben az 1 pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
4) A beadott és elfogadott házi feladat a 3) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
felkészülés a teljesítményértékelésekre2×8=16
házi feladatok elkészítése5×4=20
vizsgafelkészülés28
Összesen120
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév