Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Víztelenítés
1.2 Code
BMEEOVKMI53
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Fülöp Roland
academic rank Assistant professor
email fulop.roland@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Infrastructure Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
 1. érti a vízelvezetés hidrológeológiai, hidraulikai modellezés elméleti hátterét,
 2. tisztában van a közlekedési pályán előforduló szennyeződések típusaival,
 3. átlátja a szennyeződésekhez kapcsolódó eltávolítási lehetőségeket,
 4. tisztában van a vízelvezetés tervezésének műszaki és jogszabályi hátterével,
 5. átlátja a távlati tervezés környezeti és éghajlat változás hatásait,
 6. ismeri a modern építési, fenntartási technológiákat,
 7. ismeri az üzemeltetés során fellépő víztelenítési problémákat,
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. érti a vízelvezetés hidrológeológiai, hidraulikai modellezés elméleti hátterét,
 2. tisztában van a közlekedési pályán előforduló szennyeződések típusaival,
 3. átlátja a szennyeződésekhez kapcsolódó eltávolítási lehetőségeket,
 4. tisztában van a vízelvezetés tervezésének műszaki és jogszabályi hátterével,
 5. átlátja a távlati tervezés környezeti és éghajlat változás hatásait,
 6. ismeri a modern építési, fenntartási technológiákat,
 7. ismeri az üzemeltetés során fellépő víztelenítési problémákat,
B. Skills
 1. képes azonosítani víztelenítés tervezése során a terület hidrogeológiai sajátosságait,
 2. képes azonosítani a víztelenítési problémákat tervezés és üzemeltetés alatt is,
 3. komplexen kezeli a víztelenítéshez kapcsolódó különböző műszaki problémákat,
 4. kiválasztja az optimális beavatkozást a víztelenítés rendszerébe,
 5. képes a döntéshozóknak bemutatni az optimális beavatkozást,
 6. azonosítja a víztelenítéshez kapcsolódó kivitelezési hibákat építés alatt és utólagosan is,
 7. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a vízelvezetési problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. törekszik az gazdasági hatékonyság
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a víztelenítési feladatok és problémák végigondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Esettanulmány feladatok megoldása közösen
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés, Közlekedési pályák nyomvonalának hidrogeológiai vonatkozásai
2. A régi és az új szemléletű települési vízgazdálkodás hatásai (a lefolyási tényezőre, összegyülekezési időre, mértékadó vízhozamokra, vízminőségre)
3. Elvezető rendszer (talpárok és övárok, nyitott-, zárt csatornák) modellezési lehetőségei
4. Tározás lehetőségei, a szikkasztás lehetőségei, méretezési problémák áttekintése
5. Hidak átfolyási szelvényének meghatározása, átereszek méretezése, vízfolyások, keresztezések, korrekciók (kisvízfolyások, csatornák, folyók, tavak, állóvizek) építési, kialakítási szempontból, műszaki megoldások
6. Hordalékfogók, víznyelők, kiemelt és egyéb vízelvezető szegélyek
7. Klímaváltozás hatása a pályák víztelenítésére, tervezési szempontok
8. Közlekedési pályákról lefolyó vizek környezetvédelmi vonatkozásai
9. Útpálya víztelenítés fenntartási vonatkozásai
10. Modern építési, felújítási technológiák a csapadékvíz elvezetésben
11. Repülőterek víztelenítésének sajátosságai
12. Esettanulmányok (hidrológiai, hidraulikai szempontok)
13. Esettanulmányok (pályaszerkezeti szempontok)
14. Részösszefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek
b) Jegyzetek
 1. Buzás Kálmán: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 2015;
 2. Dr. Bartos Sándor, Mészáros Pál, Solti Dezső Víz- és csatornahálózatok rekonstrukciója; 3. Lewis A. Rossman, Wayne C. Huber: Storm Water Management Model Reference Manual Volume I – Hydrology (Revised) 2016;
c) Letölthető anyagok
 1. Előadásvázlatok
 2. Előadások diái
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint,

vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: fulop.roland@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, valamint az előadásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.7; B.1-B.7; C.1-C.6; D.1-D.4

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH100
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás és féléves jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat legalább kettes szintre történő teljesítése.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi dolgozat a pótlási héten két alkalommal lesz pótólható. Az első pótlási alkalommal különeljárási díj nélkül pótolható a zárthelyi dolgozat. A második pótlási lehetőség különeljárási díj ellenében vehető igénybe. A legjobb zárthelyi eredmény alapján történik a féléves jegy megállapítása
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre3×14=42
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása20
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak