Subject Datasheet

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Engineering Geology of Hungary
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOGMMG64
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Ákos Török, Dr. Nikoletta Rozgonyi-Boissinot
beosztás Egyetemi tanár
email torok.akos@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Szabadon választható a Szerkezet-építőmérnök (MSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
The goal of the subject, that the students getting familiar with the main geological regions of Hungary and gain the required regional and local geological knowledge for engineering design and operate of facilities. Furthermore it is also an important additional part of the course to present knowledge about the main geological structures of Hungary, the location of the most important soils and rocks, the surface-forming processes with anthropogenic effects, the most important relief forms caused by flowing water, wind. Introduces to the students the karstic landforms, and the surface forming effect of mining, road, railway and other civil engineering constructions. Furthermore the subject give comparison between the Hungarian and well-known international geological units and landforms.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. is familiar with the geological structure of the main landscapes of Hungary,
 2. knows the important properties of the main geological formations of Hungary,
 3. is familiar with the processes which contribute to the formation of the landscapes
 4. knows the major geomorphological features of the natural landscapes of Hungary,
 5. recognizes the signs of geological formations and their cartographic representation,
 6. knows the relief forms resulting from engineering activities.
B. Képesség
 1. is able to characterize typical geological formations,
 2. is able to interpret geological maps,
 3. is able to distinguish between the geological formations with help of geological maps during the field survey,
 4. is capable of collecting and understanding the extant drilling results from an arbitrary area,
 5. is able to collect geological and geomorphological data of an arbitrary area based on digital and paper-based datas,
 6. is capable for written and oral presentation about the geological and geomorphological characteristics of a designated area.
C. Attitűd
 1. expands knowledge continuously,
 2. is open to use of information technology (IT) tools,
 3. is open for independent research work,
 4. strives for accurate and error-free problem solving,
 5. is interested for the geological processes,
 6. is ready to participate in field surveys.
D. Önállóság és felelősség
 1. researches independently in the databases of the previous drilling results about the designated area,
 2. is open to accept well-founded critical comments,
 3. prepares independently a geological and geomorphological documentation and presentation of the designated,
 4. take care of the physical safety of themselves and others of others during the field trips.
2.3 Oktatási módszertan
Lectures, written and oral presentation, use of IT-technics, field survey, self-made exercise.
2.4 Részletes tárgyprogram
Week Topics of lectures
1. Summary of the geochronological knowledge, moving of crustal fragments, the position of the area of Hungary in the geological ages.
2. Structural outline of Hungary.
3. Geology of the Soproni and Kőszegi Mountains, geomorphology of the Eastern Alps.
4. Geology of the Mecsek and Villányi Mountains
5. Geomorfology and geology of the Balaton-Highlands.
6. Geomorfology and geology of the Vértes and Gerecse Mountains.
7. Geomorfology and geology of the Budai Mountains.
8. Geology of the right and left part of the Danube in Budapest, geomorphological features.
9. Geomorfology and geology of the North Hungarian Mid-Mountains – sedimentary rocks, geomorphology of karsts.
10. Geomorfology and geology of the North Hungarian Mid-Mountains – volcanism
11. Geomorfology and geology of the Great Hungarian Plane, Little Hungarian Plane.
12. Summary.
13. Field trip.
14. Presentations of the students.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Printed lecture notes
1. Haas, J. (2015). Geology of Hungary, Springer
b) Online materials
1. Lecture notes
2.6 Egyéb tudnivalók
1) Date of field survey may change depending on weather conditions.
2.7 Konzultációs lehetőségek

The instructors are available for consultation during their office hours, as advertised on the department

website. Special appointments can be requested via e‐mail: rozgonyi.nikoletta@epito.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester II

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
The assessment of the learning outcomes specified in clause 2.2. above and the evaluation of student
performance occurs via test, homework assignments and presentation.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Evaluation form Abbreviation Assessed learning outcomes
1. midterm test MT A.1-A.4; B.1-B.2
2. homework HW A.1-A.6; B.1-B.4, B.5-B.6; C.1-C.6; D.1-D.4
oral presentation OP B.1, B.6; C.1-C.3; D.2, D.4

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Abbreviation Score
MT 50%
HW 30%
OP 20%
Sum 100%
To obtain the midterm grade the student must reach separately 50% of the control test, and homework and oral presentation.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
There is no signature for this subject.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Determination of the final grade is according to the below described considerations:
The final grade is the average value of the result of the midterm test and the homework weighted
according to the clause 3.3.
GradePoints (P)
excellent (5)85<=P
good (4)74<=P<84%
satisfactory (3)62<=P<73%
passed (2)51<=P<61%
failed (1)P<50%
3.6 Javítás és pótlás
1) Homework – after the payment of the fee determinated in the regulation – can be submit
with delay until 16.00 or in electronic format until 23.59 of the last day of the completion
week.
2) The submitted and accepted homework can be corrected without any fee until the deadline
described in the point 1.
3) The midterm test can be retaken in the last practical week free of charge. In case of correction
the better result will be taking into account from the new and previous results.
4) In case of failing the retake described in the point 3. there is a possibility for second retake
– after the payment of the fee determinated in the regulation – in the completion week.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Activity Hours/semester
contact hours 14×2=28
preparation for the courses 14×1=14
preparation for the tests 16
homework 20
home studying of the written material 12
Sum 90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester II