Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Különleges kötöttpályás rendszerek
1.2 Code
BMEEOUVMU67
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Liegner Nándor
academic rank Associate professor
email liegner.nandor@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Specialization in Highway and Railway Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy keretében a hallgató ismeretet szerez a nagysebességű vasutak és különleges kötöttpályás közlekedési rendszerek alapvető ismeretanyagáról. A hallgató képes lesz a rendszerekkel kapcsolatban önálló továbbképzési és állásfoglalási képesség elérésére döntéselőkészítési ill. döntési helyzetekben.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az alapvető természettudományos összefüggéseket, amelyek a siklóvasutak, kötélpályák és fogaskerekű vasutak tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükségesek;
 2. megismeri a különleges kötöttpályás közlekedés rendszereit, működési elveit, a rendszerek csoportosításait és mai megjelenési formáit, valamint azok előnyeit, hátrányait;
 3. a különleges kötöttpályás rendszerekkel kapcsolatos birtokában jó tájékozódó-képességet alakít ki, amelyek egy állásfoglaláshoz szükségesek;
 4. elsajátítja a különféle kapacitásszámítási, főbb méretezési és ellenőrzési módszereket.
B. Skills
 1. képes az alapvető matematikai, statikai és dinamikai összefüggéseket alkalmazni, amelyek a siklóvasutak, kötélpályák és fogaskerekű vasutak tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükségesek;
 2. képes a különleges kötöttpályás közlekedés rendszereit, különféle csoportosításait felismerni;
 3. képes a vasutakkal kapcsolatos kapacitásszámítási, főbb méretezési és ellenőrzési feladatok elvégzésére;
 4. az ismeretanyag birtokában képes lesz döntéselőkészítés során vagy döntési helyzetben megalapozott állásfoglalásra.
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, szakmai szókincsét;
 2. írásbeli teljesítményértékelései során törekszik a rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és külalakú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében;
 2. önállóan és legjobb tudása szerint kidolgozza az önálló részteljesítmény-értékelések során (ZH) kiadott feladatokat.
2.3 Methods
Előadások prezentációval, önálló otthoni internetes ismeretanyag bővítés, kommunikáció írásban (teljesítményértékelés során), kommunikáció szóban (részteljesítmény-értékelések konzultációja során).
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Különleges kötöttpályás rendszerek fogalma, rendszerezése. Korai és 20-21. századi monorail-rendszerek. Egyéb különleges kötöttpályás megoldások (trolibusz, Guided bus)
2. Lebegtetett rendszerek: mágnesvasutak, légpárnás rendszerek, szupravezetős megoldások.
3. Mágnesvasúti rendszerek és megoldásaik. Hyperloop rendszerek (Swissmetro, ill. Hyperloop One projekt)
4. Siklóvasutak I. Az adhéziós vontatás felső határa. Siklóvasutak előnyei, alkalmazási területei, történeti fejlődése. Siklóvasutak felosztása, megépíthetőségi hosszak.
5. Siklóvasutak II. Siklóvasutak helyszínrajzi, hossz-szelvényi kialakítása. A hossz-szelvény ellenőrzése. Siklóvasutak egyensúlyi helyzete, a hátsó tengely tehermentesülése.
6. Siklóvasutak III. Siklóvasúti járművek, teherszállító siklók. A kapruni siklókatasztrófa és tanulságai
7. Kötélpályák I. A történeti fejlődés során kialakult kötélpálya típusok. Előnyei, biztonsága.
8. Kötélpályák II. A főbb kötélpályatípusok pálya- és meghajtási megoldásai. Drótkötelek típusai, gyártásuk és ellenőrzésük.
9. Kötélpályák III. Kötélvég rögzítések, kötélfonások. Kötelek ellenőrzése, karbantartása.
10. Kötélpályák IV. A kötélpálya forgalmi méretezése. Kötélméretezési módszerek.
11. Kötélpályák V. Egykötelű kötélpályák statikai számításai nagyobb meredekségű, ill. közel vízszintes pályák esetén (szállítókötelek és vonszolókötelek méretezése).
12. Fogaskerekű vasutak I. Típusai. Vontatási ellenállások. Vonalvezetési szabályok. Fogaskerekű al- és felépítménye.
13. Fogaskerekű vasutak II. Kitérőtípusok és útátjárók kialakítása. Fékberendezések és azok méretezése. Pályakövetés és állékonysági vizsgálatok. A fogasrúd méretezése.
14. Fogaskerekű vasutak III. A fogasrúd és fogak méretezése.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Dr. Horváth-Dr. Kerkápoly-Dr. Megyeri: Különleges Vasutak. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1978.
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet:
  Dr. Kormos Gyula: Kötélpályák (pps)
  Dr. Kormos Gyula: Különleges kötöttpályás rendszerek. BME Vasúttervezési és -üzemeltetési szakmérnök képzés 2014. (pps)
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több kontaktóráról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három zárthelyi dolgozat (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.3; B.4; C.1-C.2; D.1-D.2
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH3A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH121%
ZH236%
ZH343%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)87,5<=P
jó (4)75<=P<87,5%
közepes (3)62,5<=P<75%
elégséges (2)50<=P<62,5%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A ZH1, ZH2, ZH3 zárthelyi eredménytelen, ha alkalmanként az összpontszám nem éri el az elérhető pontszám 50%-át úgy, hogy legfeljebb az egyik kérdésre adott válasz értéke eshet 40-50% szint közé.
Az összegző tanulmányi teljesítményértékelések első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontban díjmentesen pótolhatók, javíthatók. Javítás esetén az új eredmény a korábbi eredményt minden esetben felülírja.
Amennyiben a 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet tehet az egyik (bármelyik, de csak egyetlen) sikertelen összegző tanulmányi teljesítményértékelés első pótlásának javítására.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre10+2×11=32
Összesen2×30=60
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak