Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőanyagok 2
1.2 Code
BMEEOEMK601
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Lab 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Nemes Rita
academic rank Associate professor
email nemes.rita@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Offered in non-civil engineering program
1.12 Prerequisites
Strong prerequisites:
 • Építőanyagok 1. (BMEEOEMA301)
1.13 Effective date
1 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Az korábban megismert építőanyagok jellemezőinek pontosítása.
Tartósság, fenntarthatóság, felújíthatóság kapcsolata.
Épületdignosztikai alapismeretek.
Önálló anyagértékelés, új vagy korábban más funkcióban használt építőanyag esetén (házi feladat).
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az alapvető anyagtani fogalmakat,
 2. ismeri az építőanyagok alapvető tulajdonságait és azok vizsgálati módszereit,
 3. áttekintéssel rendelkezik a fémek, a beton, a kerámiák, a fa, az üveg és a műanyagok területein,
 4. tájékozott az építőanyagok területén,
 5. ismeri az adott szerkezetek, ill. szerkezeti elemekhez alkalmazható építőanyagokat és kiválasztásuk lehetséges szempontjait és módjait.
B. Skills
 1. használja és tudja értelmezni a megfelelő anyagtani jelöléseket,
 2. rutinszerűen tudja értelmezni és összehasonlítani az anyagok alapvető jellemzőit,
 3. kiválasztja a (tantárgy témakörének megfelelő) szerkezethez megfelelő építőanyagot,
 4. lényegre törően, a terminológia helyes használatával képes ismertetni szóban és írásban a tantárgy bármely témakörét,
 5. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott feladat elkészítésekor
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti kommunikációs készségét, tudását és szakmai szókincsét,
 3. törekszik pontos terminológia használatára,
 4. otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült jegyzőkönyvek, katalógusok, a megfelelő online források beazonosítása).
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el a kőzetfelimeréshez szükséges gyakorló feladatokat az erre biztosított idősávban és helyiségben,
 2. munkáját érő megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe,
 3. egyes helyzetekben – pl. laborgyakorlati órákon- együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. aktívan részt vesz szakmai vitában, véleményét indoklással együtt fejti ki.
2.3 Methods
Előadás
Laborgyakorlat (önálló mérések, vizsgálatok bemutatása)
Önálló feladat (anyagértékelés) konzultációval
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Tartósság
2.Környezetkímélő építés anyagai
Kötőanyagok laborgyakorlat
3.Kőanyaghalmazok
4.Speciális betonok
Adalékanyagok laborgyakorlat
5.Fémek korróziója
6.Falszerkezetek anyagai
Falazóanyagok laborgyakoralt
7.Vázlattervi hét
8.Utólagos hőszigetelések
9.Diagnosztika
Diagnosztika laborgyakoralt
10.ZH
11.Utólagos vízszigetelések
Vízszigetelések laborgyakorlat
12.Felületvédelem
Felületvédő anyagok laborgyakorlat
13.Faanyagok
14.Feldolgozási hét

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Előadásfóliák emlékeztetői
Gyakorlati segédletek
Moodle gyakorló feladatok
2.6 Other information
2.7 Consultation

E-mail-es egyeztetést követően.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése zárthelyi dolgozat és házi feladat alapján történik. A hallgatói jelenléti követelmény a kontaktórákon min. 70%.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 db összefoglaló zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.4; B.1-B.2, B.4; C.1-C.3
1 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HFA.1-A.5; B.1-B.5; C.3-C.4; D.1-D.4
1 db vizsga (összegző értékelés)VA.1-A.4; B.1-B.2, B.4; C.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
zh40%
hf10%
vizsga50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
ZH min. 50%
HF min. 50%
VIZSGA min. 50%
A megszerzett aláírás a következő tanévben érvényes.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85-100
jó (4)74-84,9
közepes (3)62-73,9
elégséges (2)50-61,9
elégtelen (1)0-49,9
3.6 Retake and repeat
ZH egy alkalommal pótolható órarenden kívüli időpontban
Házi feladat a pótlási hét pénteken 12 óráig pótolható különeljárási díj megfizetése mellet és az elért pontszám 20%-kal csökkentett értékének figyelembevételével.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
előadás24
laborgyakorlat12
önálló munkavégzés24
önálló tanulás40
Összesen90
3.8 Effective date
1 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak