Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építmény-információs modellezés és menedzsment projektfeladat
1.2 Code
BMEEOEMA-MP
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Halász György
academic rank Assistant professor
email halasz.gyorgy@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Szerkezettervezés projektfeladat (BMEEODHAS41) vagy Infrastruktúra tervezés projektfeladat (BMEEODHAI41) vagy Geodézia és térinformatika projektfeladat (BMEEODHAG41)
1.13 Effective date
1 September 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja átfogó komplex tervezői szemlélet átadása egy egyéni tervfeladaton keresztül annak érdekében, hogy a hallgató – választása szerinti szakterületen (szerkezetépítő, infrastruktúra, földmérő) magas szintű BIM alapú tervezési tapasztalatot szerezzen.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a BIM gyakorlati alkalmazási lehetőségeit,
 2. áttekintéssel rendelkezik az építmény-információs rendszerek információ tartalmáról, területeiről és azokat megfelelően implementálni tudja a választott tervezőprogramba
 3. ismeri a BIM alapú munkavégzés módszereit a gyakorlatban,
 4. ismeri a BIM alapú tervezés munkafolyamatát a gyakorlatban
 5. ismeri a BIM-ben történő modellezés lépéseit
B. Skills
 1. értelmezni tudja a BIM folyamatokat, a résztvevők szerepét,
 2. szakszerűen kommunikál a BIM szaknyelv használatával
 3. kiválasztja az adott BIM folyamathoz szükséges szoftvereket,
 4. értékeli és képes kiválasztani a BIM folyamatokhoz szükséges egyéb info-kommunikációs eszközöket.
 5. értékeli a BIM folyamatok hatékonyságát, megállapítja azok erőforrásigényét.
 6. képes megtervezni egy BIM munkafolyamatot
 7. önállóan tud egy esetleges felmerülő tervezési probléma megoldására javaslatokat adni
 8. választ a megoldási javaslatok közül, értékelve azok előnyeit, hátrányait, hatásait a tervezésre
C. Attitudes
 1. elkötelezett a BIM rendszerek építőiparban történő felhasználásában
 2. elkötelezett az energiatudatosság és a fenntarthatóság iránt
 3. nyitott az új megoldások megismerése és alkalmazása tekintetében
 4. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára
 5. széles látókörrel rendelkezik és a szakági igényekre fogékony
 6. elkötelezett a módszeres és alapos feldolgozás iránt, melyet a feladat megkövetel
D. Autonomy and Responsibility
 1. figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat
 2. nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket
 3. szükség esetén önállóan végzi el a probléma elemzését és megoldását
 4. a tanult módszerek segítségével önállóan is képes a megoldáshoz szükséges tudás megszerzésére
2.3 Methods
A feladatot a korábbi évek során hallgatott tárgyakon elsajátított ismeretekből és a BIM témakörben korábban szerzett, valamint a konzultációk segítségével kapott szemléleti és gyakorlati tudással kell megoldani.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A feladat ismertetése
2.Feladat pontosítása, véglegesítése
3.Gyakorlati útmutató, konzultáció
4.Gyakorlati útmutató, konzultáció
5.Gyakorlati útmutató, konzultáció
6.Gyakorlati útmutató, konzultáció
7.Konzultáció
8.Konzultáció
9.Konzultáció
10.Konzultáció
11.Konzultáció
12.Konzultáció
13.Konzultáció
14.Konzultáció

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Segédanyagok a tárgy oldalán megosztva.
b) Ajánlott irodalom:
 1. Zagorácz Márk – Szabó Beatrix: BIM-kézikönyv, Bevezetés az épületinformációs modellezésbe, Lechner Nonprofit Kft., 2019. (http://lechnerkozpont.hu/doc/terbeli-szolgaltatasok-attekintes/lechner-tudaskozpont-bim-kezikonyv-1-kotet-1-kiadas.pdf)
2.6 Other information
2.7 Consultation

Elsősorban az órarendi időpontokban lehet konzultálni. Ha ez nem elegendő, akkor konzultáció előzetesen, e-mail-ben a konzulensekkel egyeztetve lehetséges.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy összegző teljesítményértékelés és egy házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (részteljesítmény értékelés) HF1 A.1-A.5; B.1-B.8; C.1-C.6; D.1-D.4
2. házi feladat (részteljesítmény értékelés) HF2 A.1-A.5; B.1-B.8; C.1-C.6; D.1-D.4
3. házi feladat (részteljesítmény értékelés) HF3 A.1-A.5; B.1-B.8; C.1-C.6; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF1 60%
HF2 20%
HF3 20%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 90%<=P
jó(4) 80%<=P<90%
közepes(3) 70%<=P<80%
elégséges(2) 50%<=P<70%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
A kiírásban meghatározott módon dokumentált feladatrészek – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adhatók be
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultáción 14×2=28
tervfeladata elkészítése 120
háttértanulmányok, kutatás, felkészülés 32
Összesen 180
3.8 Effective date
1 September 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév