Subject Datasheet

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Surveying ME
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOAFM201
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
2
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Takács Bence
beosztás Egyetemi docens
email takacs.bence@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Általános- és Felsőgeodézia Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Szabadon választható az építőmérnöki (BSc) szakon
Szabadon választható a Szerkezet-építőmérnök (MSc) szakon
Szabadon választható az Infrastruktúra-építőmérnök (MSc) szakon
Szabadon választható a Földmérő- és térinformatikai mérnök (MSc) szakon
Nem az építőmérnöki program része
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
The main purpose of this course is to present the most important services and products of land surveying offered to architects especially in the field of planning, constructions, facility management and building control authority processes. The course demonstrates the main principles of positioning used in land surveying up to the required level. In addition to the classical methods, modern techniques and instruments are also introduced, such as total stations, robot total stations, global positioning techniques, laser scanning as well as photogrammetry. Several examples and documentation from the practice are demonstrated to make the course material more understandable.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. knows the reference systems applied in land surveying,
 2. understands the relation between reference systems and networks of control points,
 3. knows the principle of the most important positioning techniques,
 4. knows the most modern instruments and techniques such as total stations, robot total stations, global positioning techniques, laser scanning as well as photogrammetry,
 5. knows the requirements of digital maps,
 6. has an overview of the relation between architectural plans and setting out plans,
 7. understands the essence of profile boards,
 8. knows the geodetic techniques necessary to build large reinforced concrete buildings,
 9. knows the features of movement detection techniques using land surveying methods,
 10. knows the documentation of a moving detection project,
 11. has an overview of the main tasks of quality control carried out by land surveyors,
 12. has an overview of the land registry system in Hungary especially its application in architecture,
 13. has an overview of the techniques to survey buildings.
B. Képesség
 1. is able to compute the volume of simple excavation work,
 2. can determine those tasks which can be completed by land surveying techniques and is able to set up the most important requirements of them.
C. Attitűd
 1. attempts to cooperate with other engineers, like land surveyors,
 2. is open to the methods of other engineers, like land surveyors,
 3. aims to express their thoughts straightforward, prefers using figures.
D. Önállóság és felelősség
 1. studies the course material mainly alone, have a consultation with the lecturer if it is needed.
2.3 Oktatási módszertan
Lectures, a few short demonstrations of instruments, introductions of several examples from the engineering practice.
2.4 Részletes tárgyprogram
WeekTopics of lectures and/or exercise classes
1.Introduction. Map projections. Horizontal and vertical control points. Geodetic networks.
2.Methods of horizontal measurements.
3.Methods of vertical measurements.
4.Tacheometry.
5.Detail surveys.
6.Recent techniques and instruments: GPS positioning. Laser scanning. Aerial photogrammetry.
7.Large scale maps and plans.
8.Digital terrain models.
9.Volume computation.
10.Horizontal and vertical setting out.
11.Geometrical control of constructions.
12.Movement detection.
13.Cadastral surveying.
14.Surveying of buildings.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
on-line materials available in the homepage of the subject
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

Appointments: as specified on the department’s website, or in consultation with the course instructors via e-mail.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Inactive courses

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
The assessment of the learning outcomes specified in clause 2.2 above and the evaluation of student performance occurs via two midterm tests.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Evaluation form Abbreviation Assessed learning outcomes
1. midterm test MT1 A.1-A.5; B.2; C.1-C.3; D.1
2. midterm test MT2 A.6-A.13; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Abbreviation Score
MT1 50%
MT2 50%
Sum 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
There is no signature from the subject.
3.5 Érdemjegy megállapítása
 1. evaluation is done using a grade from 1 to 5,
 2. both midterm tests need to be completed at least with satisfactory results (2<=),
 3. the final grade is calculated as the average of the two midterm tests.
3.6 Javítás és pótlás
 1. Students who failed one of the two written tests or didn’t manage to attend one of them, need to have an oral retake during the resubmission period.
 2. Only one of the two written tests can be retaken.
 3. If someone would like to get a higher grade, they need to have an oral retake during the resubmission period.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Activity Hours/semester
contact hours 12×3=28
preparation for the assessment 2×16=32
Sum 60
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Inactive courses