Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Statika Plus
1.2 Code
BMEEOTMAV34
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Hincz Krisztián
academic rank Associate professor
email hincz.krisztian@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Mechanics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • A statika és dinamika alapjai (BMEEOTMAT41)
 • Matematika A1a (BMETE90AX00)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja az, hogy a hallgatók példákon keresztül begyakorolják az igénybevételi ábrák készítését, egyszerű tartók reakcióerőinek szerkesztéssel történő meghatározását és megismerkedjenek a kötelek, rúdláncok, kötél- és ponyvaszerkezetek statikai számításának alapjaival.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a statikailag határozott, határozatlan, túlhatározott szerkezetek fogalmát,
 2. ismeri a különböző nyitott és zárt rúdszerkezetek igénybevételeinek fogalmát,
 3. ismeri az egyszerű és összetett szerkezetek reakcióerőinek szerkesztéssel történő meghatározásának lépéseit,
 4. ismeri a kötelek, rúdláncok fogalmát, azok fő jellemzőit,
 5. ismeri a ponyvaszerkezetek legfontosabb jellemzőit, fő csoportjait, szerkezeti elemeit.
B. Skills
 1. felismeri és a megfelelő osztályba sorolja a statikailag határozott, határozatlan, túlhatározott szerkezeteket,
 2. kiszámolja a különböző nyitott és zárt rúdszerkezetek igénybevételeit és megrajzolja az igénybevételi ábrákat,
 3. szerkesztéssel meghatározza egyszerű tartók reakcióerőit,
 4. kiszámolja a kötelekben, rúdláncokban ébredő erőket,
C. Attitudes
 1. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 2. feladatát úgy dolgozza ki, hogy az bárki által követhető, vagy akár folytatható legyen,
D. Autonomy and Responsibility
 1. felkészült a hibák felismerésére, javítására,
2.3 Methods
Előadások, házi és gyakorló feladatok önálló, vagy csoportmunkában történő megoldása.
2.4 Course outline
Hét Előadások témaköre
1. Összetett tartók reakcióerőinek meghatározása, statikai határozottság
2. Egyszerű tartók igénybevételi ábrái
3. Összetett tartók igénybevételi ábrái
4. Zárt keretek igénybevételi ábrái
5. Részösszefoglalás: Igénybevételi ábrák, statikai határozottság
6. Egyszerű tartók reakcióerőinek meghatározása szerkesztéssel
7. Szerkesztések, grafoanalitikus módszer
8. Összetett tartók reakcióerőinek meghatározása szerkesztéssel
9. Összetett tartók reakcióerőinek meghatározása szerkesztéssel
10. Kötelek, rúdláncok
11. Részösszefoglalás: Szerkesztések, kötelek, rúdláncok
12. Kötélhálók, ponyvaszerkezetek
13. Kötélhálók, ponyvaszerkezetek
14. Összefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Tankönyv(ek):
Gáspár - Tarnai: Statika, 2002
2.6 Other information
 • A teljesítményértékelésen részt vevő hallgató a teljesítményértékelés ideje alatt külön engedély nélkül nem kommunikálhat másokkal, és nem lehet nála kommunikációra alkalmas elektronikus vagy egyéb eszköz bekapcsolt állapotban.
 • Az előadásokon a részvétel kötelező. Nem kaphat "Elégtelen" eredménytől különböző bejegyzést az a hallgató, aki hiányzásai alapján nem vett részt az előadások legalább 70%-án.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

 • a tárgy oktatója által a tanszéki honlapon meghirdetett időpontban, VAGY
 • előzetes egyeztetés szerint (hincz.krisztian@epito.bme.hu)
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
 • A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három évközi írásbeli teljesítménymérés alapján történik.
 • Az egyes zárthelyi dolgozatok időtartama 90 perc.
 • Az értékelések pontos időpontját a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.2; B.1-B.2; C.1-C.2; D.1
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.3-A.4; B.3-B.4; C.1-C.2; D.1
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH3A.1-A.5; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH150%
ZH250%
ZH350%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
 • A jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók eredményét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg.
 • A zárthelyi dolgozatok sikerességére nem írunk elő feltételt.
 • A három zárthelyiből a két legjobbat vesszük figyelembe.
 • Az érdemjegyet a két legjobb dolgozat eredményének átlaga alapján határozzuk meg az alábbi táblázatnak megfelelően
ÉrdemjegyPontszám (Á)
jeles (5)85%<=Á
jó (4)75%<=Á<85%
közepes (3)65%<=Á<75%
elégséges (2)50%<=Á<65%
elégtelen (1)Á<50%
3.6 Retake and repeat
A zárthelyik nem pótolhatók.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
kontakt óra14×2=28
félévközi felkészülés az órákra + házi feladatok14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre3×6=18
Összesen60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév