Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Infrastruktúra-építőmérnöki technikusi gyakorlat
1.2 Code
BMEEODHAI42
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Practice at an industrial company (160)
1.5 Evaluation
Midterm signature
1.6 Credits
0
1.7 Coordinator
name ismeretlen
academic rank Professor
email ismeretlen@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Infrastructure Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Vízépítés, vízgazdálkodás (BMEEOVVAT43)
 • Közlekedéstervezés (BMEEOUVAI43)
 • Közművek II. (BMEEOVKAI41)
1.13 Effective date
26 April 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató tapasztalatot szerezzen az infrastruktúra építőmérnöki tevékenység gyakorlati területéről. A gyakorlatnak helyet adó, a hallgatót alkalmazó cégnél, vagy hivatalnál folyó tevékenységnek illeszkednie kell a specializáció (közlekedési létesítmények, vízmérnöki, vízi közmű és környezetmérnöki, építmény-információs modellezés és menedzsment, geodézia) témájához. A munkahelynek alkalmasnak kell lennie, hogy a hallgató korszerű technológiákat, kivitelezési és üzemeltetési gyakorlatokat ismerhessen meg.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a terepi munka fő jellegzetességeit,
 2. ismeri az általános balesetvédelmi, munkavédelmi követelményeket,
 3. ismeri az infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység közben hivatali rendszereket, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokat,
 4. ismeri az infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység döntéshozatali mechanizmusát,
 5. ismeri a tankönyvi anyag és a valós jelenségek hasonlóságait, különbözőségeit.
B. Skills
 1. képes a terepi munkahelyeken (vagy hivatalokban) biztonsággal, otthonosan mozogni, munkát végezni,
 2. képes az infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység ügyintézési rendjében eligazodni,
 3. képes felmérni a szakmai döntéseinek súlyát, illetve következményeit,
 4. képes szakmai véleményét, gondolatait szaknyelvi formában, szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra, és a feladatvégzés szakszerű dokumentálására,
 2. igyekszik a gyakorlat során legjobb tudása szerint elvégezni a rábízott feladatot.
D. Autonomy and Responsibility
 1. képes a munkakörökhöz rendelt felelősségi viszonyokat felmérni, saját felelősségi szintjét felismerni, és ezt írásos dokumentációban is vállalni,
 2. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik munkatársaival a feladatok megoldásában, a közös feladatvégzés sikeréhez képességeihez mérten dokumentáltan hozzájárul.
2.3 Methods
Infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység során gyakorlati és elméleti ismeretszerzés előzetes oktatás és munkavégzés közben.
2.4 Course outline
A hallgatók egyedi munkaterv szerint végzik tevékenységüket, egységes tanagyag és időbeosztás nincs.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A hallgatók egyedi munkaterv szerint végzik tevékenységüket, egységes oktatási segédanyag nincs. A munkakezdés előtt az egyedi oktatási anyagokat a munkáltató biztosítja.
2.6 Other information
A munkához szükséges és a munkavédelmi felszereléseket a munkáltató biztosítja.
2.7 Consultation

Oktatói konzultáció nem szükséges, egyedi igény esetén, e-mailen történő kapcsolatfelvétel útján (lásd elérhetőségek).

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlat végén leadott beszámoló tanulmány alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
beszámoló tanulmány (összegző értékelés)TANA.1-A.5; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
TAN100%
Összesen100%
A tárgy eredménytelen, ha a tanulmány határidőre nem kerül leadásra, vagy tartalma nem igazolja az elvárások teljesítését.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy
 • a hallgató által felkért gyakorlati helyet a tanszéki kapcsolattartó a határidőre leadott készségnyilatkozat alapján jóváhagyja,
 • a hallgató az előírt gyakorlati időt megállapodás szerint kitöltse,
 • a hallgató a gyakorlati idő igazolását és a követelményeknek megfelelő tanulmányt határidőre leadja.
3.5 Grading system
A tantárgyhoz érdemjegy nem tartozik.
3.6 Retake and repeat
A tárgyban javítási és pótlási lehetőség nincs.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a szakmai gyakorlaton160
Összesen160
3.8 Effective date
26 April 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév