Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Humán-informatikai adatgyűjtés
1.2 Code
BMEEOFTTAT8
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 9
Seminar 9
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Winkler Gusztáv
academic rank Assistant professor
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 May 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy szorosan kapcsolódik a térinformatika tárgyhoz. Azt kiegészítve elemzi az informatikában előforduló adattípusokat, objektummodelleket. Kitér a topológiai és tematikus modellezésre. Részletesen tárgyalja a nem térképészeti célú adatmodellek sajátosságait, különös tekintettel a régészeti, történeti alkalmazásokra. Foglalkozik az egyéb humán célú adatbázisok fejlesztési lehetőségeivel is. Bemutatja a speciális adatkapcsolások felépítését, ezek különleges alkalmazásait, ismereteket ad a geodéziai-földrajzi rendszerektől való eltérésekről. Tárgyalja az adatbázisok közötti átjárhatóság, adatkonverzió kérdéseit, a térinformatikai rendszerek integrálását. Végül kitér a régészeti-történeti adatbázisok adatgyűjtési problémáira konkrét példákon keresztül. Kiemelten foglalkozik az adatgyűjtés problémáival, a kronológia kérdéseivel. Kiemelten tárgyalja a környezet- és objektumrekonstrukció problémáit. Külön fejezet az eseményrekonstrukció a haditechnika, a társadalom és a környezet függvényében, és ennek térinformatikai kezelése. Informatikai és környezetvizsgálati alapot nyújt a hadtörténeti események vizsgálatához és újraértékeléséhez.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. A speciális szakterületek fogalomkörének áttekintő ismerete
 2. A szükséges adatgyűjtés lépéseinek és problémáinak ismerete
 3. Elemzések végzése a térbeli és időbeli kapcsolatrendszerekben
B. Skills
 1. A tárgyalt szakterületek térinformatikai adatmodelljeinek létrehozása
 2. A levezetett és terepi gyűjtött információk integrálása
C. Attitudes
 1. Összetett, szintetizált gondolkodásmód
 2. Nyitottság az alkalmazott eszközök irányában
D. Autonomy and Responsibility
 1. Az egész munkafolyamat megszervezése, irányítása
2.3 Methods
Előadások, szóban és írásban konzultációk, házi feladatok csoportos elemzése
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Alapkérdések, tér-idő kapcsolatok, térképészeti, adatgyűjtési problémák
2.Környezetrekonstrukció, objektumrekonstrukció, eseményrekonstrukció
3.Környezetrekonstrukció, objektumrekonstrukció, eseményrekonstrukció
4.Terepkutatási módszerek, fogások, terepi adatgyűjtés
5.Terepkutatási módszerek, fogások, terepi adatgyűjtés
6.Terepkutatási módszerek, fogások, terepi adatgyűjtés
7.Esettanulmány, nagy kiterjedésű objektumok felderítése, Pilismarót
8.Esettanulmány, nagy kiterjedésű objektumok felderítése, Pilismarót
9.Esettanulmány, nagy kiterjedésű objektumok felderítése, Győr
10.Esettanulmány, nagy kiterjedésű objektumok felderítése, Győr
11.Esettanulmány, földalatti objektumok felderítése, Pilisszántó
12.Esettanulmány, földalatti objektumok felderítése, Pilisszántó
13.Esettanulmány, régi események rekonstrukciója, győri csata
14.Esettanulmány, régi események rekonstrukciója, győri csata

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Az erődítések kutatása, a hadszíntér-előkészítés és a térinformatika
  Hadtudományi tájékoztató 2002/3 - Az ország területének védelmi célú előkészítése, Budapest, 2003. 12 oldal, pp 87 - 99
 • Erődítések felderítése és rekonstrukciója térinformatikai eszközökkel (XV-XVI. század)
  Magyar erődépítészet (Régi erődítések rekonstrukciója) - könyvrészlet, Tinta Könyvkiadó 2004. Budapest, pp 27-46.
 • Erődítés- és környezetrekonstrukció térinformatikai eszközökkel
  Geomatikai közlemények VII. (Publications in Geomatics) 2004. pp 127-133.
 • A magyaróvári erődrendszer rekonstrukciója
  Várak, kastélyok, templomok 2006/2. 3 oldal. pp 11-13.
 • A pilismaróti erődítmény kutatása
  Várak, kastélyok, templomok 2006/5. 3 oldal. pp 18-20.
 • Erődvárosok, városerődítések
  Műegyetemi Kiadó Budapest, egyetemi tankönyv - 310 oldal
 • Elfelejtett kapcsolatok (tér, idő, magyarság, kereszténység)
  Gergely Kft Budapest 2009., könyv – 111 oldal
 • A győri sánctábor déli szakaszának kutatása
  Várak, kastélyok, templomok 2010/06. 3 oldal pp 16-18
 • Tér és idő problémák az adatgyűjtésben
  Geomatikai közlemények XIII/1. (Publications in Geomatics) 2010. pp 45-49
 • A győri sánctábor kutatása
  Konferenciakiadvány, Franciák Magyarországon 1809. II. kötet 7 oldal, pp 279-285
2.6 Other information
2.7 Consultation

Az oktatási napokon személyes, ezeken kívül írásos konzultáció lehetséges.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A félév folyamán egy szöveges és térképes adatgyűjtés, továbbá vizsgafeladatként egy térképes környezet és objektumrekonstrukció végrehajtásával adnak számot a hallgatók a tudásukról.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Félévközi házi feladatHFA.1-A.3; B.1-B.2; C.1-C.2;D.1
VizsgaVA.1-A.3; B.1-B.2; C.1-C.2;D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF40%
V60%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi feladat legalább 50 % -os teljesítése.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80% - 100%
jó (4)70% - 79%
közepes (3)60% - 69%
elégséges (2)50% - 59%
elégtelen (1)0% - 49%
3.6 Retake and repeat
A javítás és pótlás rendjét mindig a hatályos TVSZ szabályozza.
A féléves feladat a pótlási időszakban díjmentesen pótolható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon18×1=18
Felkészülés a házi feladatra10
Felkészülés a vizsgára20
Összesen48
3.8 Effective date
1 May 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak