Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Korrózióvédelem
1.2 Code
BMEEOHSTHEI
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Fenyvesi Olivér
academic rank Assistant professor
email fenyvesi.oliver@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
Az építőanyagok - ezen belül elsősorban acélok, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek - tönkremenetelét okozó hatások, az anyagok tönkremenetele és a károsodás elkerülésének módjai.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik szakmai képességeiket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik az acélok, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek károsodásáról és korrózió elleni védelméről,
 2. (előző tanulmányaira építve) ismeri a az acélok, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek olyan hibás anyaghasználatra vonatkozó beépítési hibákat, amelyek miatt az anyagok korrodálódtak, azok a mérnöki műtárgy vagy szerkezet károsodását okozták, vagy a későbbiekben okozhatják,
 3. ismeri a korrózióvédelemhez alkalmazott felületelőkészítési eljárásokat,
 4. ismeri a korrózióvédelem aktív és passzív módjait (katódos védelem, inhibitorok, szerves, szervetlen, fémes bevonatok, stb.),
 5. ismeri a korrózióvédelem ellenőrző mérési módszereit,
B. Skills
 1. használja korábbi szaktudását, rendszerezi és kiegészíti korróziós ismereteit,
 2. szakszerűen használja és építi össze az építőanyagokat és ezzel károsodásukat megelőzi,
 3. az építőanyagok korrózió elleni védelmének megfelelő kiválasztására képes,
 4. mérési eredmények alapján képes a korrózióvédelmi rendszerek értékelésére,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az anyagtani tudását elsősorban a korrózióvédelem területén,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el az otthoni munkaként kijelölt feladatát,
 2. aktívan részt vesz a szakmai vitában, illetve a foglalkozásokon,
 3. véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, vizsga.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Felülettisztítás, felület előkészítés
2.Acél korrózióvédelem - szerves és szervetlen bevonatok, ellenőrző mérési módszerek és kiértékelésük
3.Elasztomerek
4.Betonjavítás és sóvédelmi bevonatok

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tanköny:
 • Balázs György: Építőanyagok és kémia Tankönyvkiadó 2002. Jegyzet kód 94493
b) Letölthető anyagok:
 • Előadás-vázlatok
c) Szabványok/kivonatok:
 • MSZ_EN_ISO_12944 szabványsorozat
 • MSZ EN 1504 szabványsorozat
 • MSZ EN ISO 4628 szabványsorozat
 • MSZ EN ISO 8501, 8503
 • MSZ EN ISO 2063
 • MSZ EN ISO 1461
 • e-UT 07.04.11 [UT 2.2-202]
 • e-UT 07.04.13
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: fenyvesi.oliver@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
VizsgaVA.1-A.5; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
V100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 60%-án való jelenlét eredményes teljesítése esetén.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85 % <= P
jó (4)74 % <= P < 85%
közepes (3)63 % <= P <74%
elégséges (2)50 % <= P < 63%
elégtelen (1)50% < P
3.6 Retake and repeat
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel kontaktórám 9
felkészülés teljesítményétékelésre 36
szabványok és műszaki előírások tanulmányozása 20
felkészülés az órákra, szakirodalom tanulmányozása 25
Összesen 90
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak