Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőanyagok és korrózióvédelem
1.2 Code
BMEEOEMTEK7
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 6
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Fenyvesi Olivér
academic rank Associate professor
email fenyvesi.oliver@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 February 2018

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben: Az építőanyagok tönkremenetelét okozó hatások, az anyagok tönkremenetele és a károsodás elkerülésének módjai. A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik az építőanyagok károsodásáról és korrózió elleni védelméről,
 2. (előző tanulmányaira építve) ismeri a az építőanyagok olyan hibás anyaghasználatra vonatkozó beépítési hibákat, amelyek miatt az anyagok korrodálódtak, azok az épület károsodását okozták, vagy a későbbiekben okozhatják,
B. Skills
 1. használja korábbi szaktudását, rendszerezi és kiegészíti korróziós ismereteit,
 2. szakszerűen használja az anyagokat és ezzel károsodásukat megelőz,
 3. az építőamyagok korrózió elleni védelmének kiválasztására képes,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az anyagtani tudását,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kijelölt feladatát,
 2. aktívan részt vesz a szakmai vitában, illetve a foglalkozásokon,
 3. véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, Házi feladat készítése, ennek beadása a vizsgára bocsátás feltétele és a vizsga érdemjegyét pozitív vagy negatív értelemben befolyásolja.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Az építőanyagok tönkremenetelét okozó hatásokFa - fakárosítók, a károsodás elkerülése
2. Kőszerű anyagok (kő, beton, kerámia) tönkremenetele és a károsodás elkerülésének módjai
3. Fémek tulajdonságai, fémkorrózió és a fémek aktív és passzív védelme
Üvegek, festékek, bevonatok, hő- és vízszigetelő anyagok tönkremenetelét leggyakrabban okozó hatások

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. Balázs György: Építőanyagok és kémia Tankönyvkiadó 2002. Jegyzet kód 94493
 2. Török Ákos: Geológia mérnököknek Műegyetemi kiadó 2007.
b) Letölthető anyagok:
 1. Előadás-vázlatok
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: fenyvesi.oliver@emk.bme.hu
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a házi feladat és a vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
Házi feladat HF A.1-A.2; B.1-B.3; D.1
Aktív jelenlét A C.1-C.2; D.2-D.3
Vizsga V A.1-A.2; B.1-B.3; D.3
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF 20
A 10
Szorgalmi időszakban összesen 30
V 70
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 50%-án való jelenlét és a házi feladat eredményes teljesítése esetén.
3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85<=P
jó (4) 74<=P<85%
közepes (3) 63<=P<74%
elégséges (2) 50<=P<63%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel kontaktórám 6
felkészülés teljesítményétékelésre 36
házi feladatok elkészítése 12
szakirodalom tanulmányozása 6
Összesen 60
3.8 Effective date
1 February 2018
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév