Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Minőségi ismeretek
1.2 Code
BMEEOEMTEK6
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 6
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Dudás Annamária
academic rank Associate professor
email dudas.annamaria@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 February 2018

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
„Szabványvilág” A szabvány és annak tartalma; A minőséggel foglalkozó jelentősebb szervezetek;
Szabványok alkalmazásának kötelezettsége; Szabványok rendszere; Teljesítményelvű szabványok;
A minőség tanúsítása az építési munkahelyen; Az építésügy és az építőipar átfogó rendezése;
Műszaki specifikációk fajtái.
Hibás teljesítések gyakori esetei az építési gyakorlatban; technológiai, kivitelezési, építőanyag hibák,
következményeik, javítási lehetőségeik; a hibás teljesítések következtében kialakuló jellemző
épületszerkezeti károsodások és ezek hatása az épület használati értékére.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított
ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik az építőipari szabványok rendszeréről és tartalmáról, valamint a műszaki specifikációk fajtáiról,
 2. (előző tanulmányaira építve) ismeri az épületszerkezetek jellemző anyagait, típusait, építési technológiáit,
 3. tájékozott az építési gyakorlatban jellemzően előforduló hibalehetőségekről, azok okairól, javítási lehetőségeiről,
 4. összefüggéseiben értelmezi a hibás teljesítés minőségre és használati értékre gyakorolt hatását.
B. Skills
 1. használja a minőségi építőipari tevékenység és teljesítés megvalósítására vonatkozó előírásokat, rendeleteket, szabványokat,
 2. képes felismerni a minőségi romlást az egyes épületszerkezetekben az építési területen és a meglévő épületek bejárása során egyaránt,
 3. szakszerűen írásba foglalja helyszíni tapasztalatait és képes meghatározni a minőségi eltérések mértékét.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti szakmai készségét, a minőség meghatározására vonatkozó tudását,
 3. törekszik a pontos megállapításokra, a minőségbeli mérhetőség és az értékelés megvalósítására.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kijelölt írásban beadandó tanulmányt és digitálisan beadott rövid videót,
 2. egyes helyzetekben együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 3. aktívan részt vesz a szakmai vitában, illetve a foglalkozásokon,
 4. véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások (feladatmegoldás, példák, stb.), kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák
használata, opcionális önállóan és csoportmunkában végzett feladatok, munkaszervezési
technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Szabványok, műszaki specifikációk és a minőség tanúsítása
2.Hibás teljesítések: technológiai, kivitelezési, építőanyag hibák, következményeik, javítási lehetőségeik
3.Hibás teljesítésből adódó épületszerkezetek károsodások és ezek hatása az épület(rész) használati értékére

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Marosi Gyula: Építőipari minőségi követelmények. (Műszaki Könyvkiadó, 1992)
 2. Bálint Julianna: Minőség (Terc Kiadó, 2006)
 3. szerk. Fülöp Zsuzsanna: Épületszigetelési kézikönyv (Verlag Dashöfer kiadó)
b) Jegyzetek:
 1. 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési
 2. naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról (és a rendelet aktuális módosításai)
 3. 2. OTÉK aktuális módosításai
c) Letölthető anyagok:
 1. Előadáson megnevezett gyártói, illetve tervezési segédletek
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve;

e-mail: dudas.annamaria@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 1 db tanulmány (hibás telesítést
bemutató és értékelő szakvélemény) és 1 db kis házi feladat (a hibás teljesítés és károk digitális
dokumentációja – ppt, vagy videó), valamint az órákon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1 db házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítményértékelés) KHF A.2, A.3; B.2; C.1-C.2; D.1
1 db tanulmány (egyszeri részteljesítmény-értékelés) T A.1-A.4; B.1, B.3; C.2, C.3; D.1, D.4
aktív jelenlét A D.2, D.3
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladat és a tanulmány ki- és beadási határidejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
KHF 30%
T 60%
A 10%
Összesen 100 %
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A végső osztályzat az egyes értékelésekre kapott osztályzatok 3.3 szerinti súlyozása szerint, és a kerekítés általános szabályait betartva alakul.
3.6 Retake and repeat
 1. Az 1. házi feladat (KHF) pótbeadása a rendes beadást követő héten pótdíj megfizetése nélkül lehetséges. Pótbeadási határidőn túli beadással a tárgy nem teljesíthető.
 2. A tanulmány (T) - szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adhatók be.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel kontaktórán 6
házi feladat és tanulmány elkészítése 40
önálló szakirodalomfeldolgozás 14
Összesen 60
3.8 Effective date
1 February 2018
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak