Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Betontechnológia II.
1.2 Code
BMEEOEMA-K2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Nehme Salem Georges
academic rank Associate professor
email salem.nehme@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Betontechnológia I. (BMEEOEMA-K1)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy a Betontechnológia I. tárgy folytatása. A tárgy keretein belül folytatódik a különleges betonok tulajdonságainak és sajátosságainak bemutatása. A hallgatók elsajátítják a különböző betontervezési módszereket, környezeti hatásokat. Megismerik a speciális adalékszerek tulajdonságait friss és szilárd betonra.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik a speciális betonozási technológiák helyes alkalmazásáról.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a betonra ható speciális anyagok jellemzőiről.
 3. Ismeri az alapvető betontervezési módszereket.
 4. Ismeri a különleges betonok jellemzőit.
 5. Áttekintéssel rendelkezik a szabványok, előírások, ezek szükségességének terén.
B. Skills
 1. Szakszerűen foglalja össze speciális betontechnológiai témaköröket.
 2. Megbízhatóan tudja alkalmazni az oktatásban szerzett tapasztalatait egy Betontechnológiai utasítás megírásához.
 3. Képes megítélni a különleges betontechnológiák helyes alkalmazását.
 4. Képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott különleges szerkezet/szerkezeti elem elkészítésekor.
 5. Önállóan ír Betontechnológiai utasítást.
 6. Megérti a beton tartóssági kérdések során az alkalmazott tervezés elveit, képes a tervezés során figyelembe venni a tartósságot a környezeti hatások függvényében.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára.
 3. Törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
 4. Otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internetes források)
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi a választott speciális betontechnológiai tanulmány/téma feldolgozását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, bemutató gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladat.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A betontechnológiai elvárások és azok elérésének lehetséges módjai.
2.A különféle vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek építéséhez alkalmazható betontechnológiák.
3.Szálerősítésű beton készítésének és bedolgozásának alapvető betontechnológiai kérdései.
4.Könnyűbeton készítésének és bedolgozásának alapvető betontechnológiai kérdései.
5.Betontechnológiai utasítás tartalmi felépítése.
6.Betontechnológiai utasítás készítése.
7.Kiegészítő anyagok, mint kötőanyagok figyelembevétele a víz-cement (víz-kötőanyag) tényező számításában.
8.Betontervezés: tervezési módszerek.
9.Környezeti hatások a beton receptúra készítéséhez.
10.Részösszefoglalás.
11.Betonozás hideg és meleg időben.
12.Speciális adalékszerek, tömítőanyagok hatása a beton tulajdonságaira.
13.Betontechnológiai utasítás feldolgozása.
14.Esettanulmányok.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: előadási jegyzet
2.6 Other information
---
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: salem.nehme@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy összegző írásbeli teljesítménymérés, egy házi feladat és egy félév végi írásbeli és utána fakultatív szóbeli vizsga alapján történik. A hallgatói jelenléti követelmény a kontaktórákon min. 70%.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.4; B.4, B.6; C.2-C.3
1. házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés)HF1A.1-A.5; B.2-B.6; C.1-C.4; D.1-D.2
írásbeli és szóbeli (sikeres írásbeli után), a szóbelin minimumkérdésekkelVA.1-A.5; B.1-B.5; C.2-C.3; D.2
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladat ki- és beadási határidejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF125%
ZH125%
Szorgalmi időszakban összesen50%
V50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A félévközi követelmény (ZH1, HF1 és a jelenléti követelmények) elégséges szintű teljesítésével szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85% ≤ P
jó (4)74% ≤ P < 85%
közepes (3)63% ≤ P < 74%
elégséges (2)50% ≤ P < 63%
elégtelen (1)P < 50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1) a második alkalommal a pótlási héten pótolható vagy javítható különeljárási díj megfizetése mellett.
 2. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés az órákra14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre15
házi feladat elkészítése10
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása10
felkészülés a vizsgára20
Összesen90
3.8 Effective date
1 September 2019
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév