Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Betontechnológia I.
1.2 Code
BMEEOEMA-K1
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Nehme Salem Georges
academic rank Associate professor
email salem.nehme@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
-
-
-
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Építőanyagok I. (BMEEOEMAT43)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy áttekintést ad a betontechnológiáról. A betontechnológiára egyre nagyobb hangsúly kerül napjainkban. A tárgy bemutatja a betontechnológia alapjait. A tárgy keretében megismerkedik a hallgató a beton általános és sajátos összetevőivel, általános és különleges beton technológiákkal. A projektfeladaton keresztül a hallgató egy szerkezeti elem betontechnológiáját kell megtervezze egyénileg. A hallgatóknak az ismeretek összességének elsajátításáról az önállóan készített projektfeladattal, valamint az összegző teljesítményértékeléssel vizsgán kell számot adniuk.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik a betonozási technológiák helyes alkalmazásáról.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a betonban alkalmazott általános összetevőkről.
 3. Ismeri a repedésmentes beton technológiáját.
 4. Megérti a betontechnológia fontosságát az adott szerkezetek minőségére.
 5. Ismeri az egyes betonoktól elvárt tulajdonságokat.
 6. Ismeri az alapozásnál alkalmazott betonok és az útbetonok sajátosságait.
B. Skills
 1. Szakszerűen foglalja össze az adott betontechnológiai témaköröket.
 2. Megbízhatóan képes alkalmazni a betonozási technológiákat a funkció szerint releváns szempontok tükrében.
 3. Képes megítélni az betonadalékszerek helyes alkalmazását.
 4. Képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására beton és vasbeton szerkezet/szerkezeti elem elkészítésekor.
 5. Érti a betontechnológiai szabványokat, előírásokat, ezek figyelembevételének szükségességét.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára.
 3. Törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
 4. Otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internetes források)
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, opcionális önállóan és csoportosan készített feladat.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Betontechnológia fogalma, betontechnológia hatása a szerkezetek minőségére
2.Cement fajták, cementek alkalmazása a betonokban és hatása a beton tulajdonságaira
3.Adalékanyagok fajtái. Adalékanyagok alakja és aránya a betonban. Szemeloszlási görbe.
4.Adalékszerek fajtái. Adalékszer hatása a beton tulajdonságaira.
5.Frissbeton tulajdonságainak hatása a megszilárdult beton tulajdonságaira. Frissbeton bedolgozása (rétegvastagság, szakaszhossz) bedolgozási módszerek (tömörítő eszközök, simító eszközök), mun-kahézag kialakítása, dilatációk.
6.Szivattyúzható beton. Projektfeladat kiadása
7.Repedésmentes beton, repedésmentesség hatása a vízzáróságra. Hogyan lehet készíteni repedésmentes betont.
8.Fagyálló betonok, légbuborékképző adalékszer hatása a beton fagyállóságára.
9.Sugárvédő betonok betontechnológiai kérdései.
10.Térburkolat technológia. Útbetonok (CP, CKT)
11.Önmagukban szigetelő rendszerek a mélyépítésben. Fehérkád technológia.
12.Cölöpök és résfalak betonja. Házi feladat beadása
13.Utókezelés és az utókezelés hatása a megszilárdult beton tulajdonságaira.
14.Betonüzem működése.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Letölthető anyagok
Elektronikus jegyzet: előadási jegyzet
2.6 Other information
--
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: salem.nehme@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy összegző írásbeli teljesítménymérés, egy házi feladat és az előadásokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés)HF1A.1-A.6; B.1-B.5 C.1-C.4; D.1-D.2
írásbeli és szóbeli (sikeres írásbeli után), a szóbelin minimumkérdésekkelVA.1-A.6; B.1-B.5; C.2-C.3; D.2
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladat ki- és beadási határidejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF130%
Szorgalmi időszakban összesen30%
V70%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A félévközi követelmény (HF1 és a jelenléti követelmények) teljesítésével szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85% ≤ P
jó (4)74% ≤ P < 85%
közepes (3)63% ≤ P < 74%
elégséges (2)50% ≤ P < 63%
elégtelen (1)P < 50%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés az órákra14×0,5=7
házi feladat elkészítése20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása10
felkészülés a vizsgára25
Összesen90
3.8 Effective date
1 September 2019
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév