Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőipari anyagminőség
1.2 Code
BMEEOEMAV11
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Hlavicka Viktor
academic rank Assistant professor
email hlavicka.viktor@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Építőanyagok I. (BMEEOEMAT43)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy áttekintést ad az építőipari minőségellenőrzésről és minőségbiztosításról. A minőségellenőrzésre és minőségbiztosításra egyre nagyobb hangsúly kerül napjainkban.
A tárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a különböző építőanyagok minősítésével és a minőségellenőrzési különböző módjaival, a minősítés statisztikai alapismereteivel.
A tárgy rámutat az eltérő követelmény rendszerekre, segít a helyes minőségellenőrzési rendszer kiválasztásában
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik a próbatestek helyes készítéséről.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a betonban alkalmazott általános összetevők minőségéről.
 3. Ismeri a vizsgálati módszereket.
 4. Megérti a minőségellenőrzés fontosságát.
 5. Ismeri a minősítési módszereket.
 6. Ismeri az minősítés biztosítás sajátosságait.
 7. Érti a szabványokat, előírásokat, ezek figyelembevételének szükségességét.
B. Skills
 1. Szakszerűen foglalja össze az adott témaköröket.
 2. Otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internetes források)
 3. Megbízhatóan képes alkalmazni a minőségellenőrzést az adott feladat szerint releváns szempontok tükrében.
 4. Képes megítélni vizsgálatok helyes alkalmazását.
 5. Képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott szerkezet/szerkezeti elem elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára.
 3. Törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, bemutató gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A minőségellenőrzés és minőségbiztosítás fogalma, követelmény rendszerek.
2.Az építőanyagok osztályozása minőségellenőrzési szempontok szerint. Házi feladat kiadása.
3.Minőségellenőrzés elméleti alapjai.
4.A minőségellenőrzési fajták. A beton minőségellenőrzési rendszerek.
5.Matematikai statisztikai fogalmak a minőségellenőrzésben.
6.Valószínűségi változók eloszlása, gyakorisága, eloszlásfüggvénye, gyakoriságfüggvénye.
7.Több jellemző figyelembevétele, két valószínűségi változó összefüggésének, mért és becsült mennyiségek megbízhatósága.
8.Tétel meghatározása, mintavétel és vizsgálatok.
9.Az átvételi eljárás menete, méréseredmények feldolgozása.
10.Biztonsági és működési feltételek és a tartósság fizikai tartalma.
11.Minősítés elve, célja, értékelés.
12.Laboratóriumi vizsgálatok pontossága.
13.Zárthelyi
14.Esettanulmányok a minőség biztosításának műszaki, gazdasági, piaci feltételeiről.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 • Elektronikus jegyzet: előadási jegyzet
 • Borján József: Roncsolásmentes beton vizsgálatok, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1981
 • Építőipari minőség és minőségellenőrzés, szabványosítási szakkönyvtár, Szabványkiadó, Bp., 1984
 • A beton minőségellenőrzése, szabványosítási szakkönyvtár, Szabványkiadó, Bp., 1982
 • Bálint Elemér: Közelítő matematikai módszerek, Műszaki könyvkiadó, Bp., 1966
2.6 Other information
---
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: hlavicka.viktor@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy összegző írásbeli teljesítménymérés, egy házi feladat és az előadásokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés)HF1A.1-A.7; B.1-B.5; C.1-C.2; D.1-D.2
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés)AC.1-C.3; D.2
írásbeli és szóbeli (sikeres írásbeli után)ZHA.1-A.7; B.1-B.5; C.1-C.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF120%
aktív részvétel10%
ZH70%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85% ≤ P
jó (4)74% ≤ P < 85%
közepes (3)63% ≤ P < 74%
elégséges (2)50% ≤ P < 63%
elégtelen (1)P < 50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási héten külön díj megfizetése mellett.
 2. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés az órákra14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre15
házi feladat elkészítése5
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása5
Összesen60
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak