Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Betontechnológia MSc
1.2 Code
BMEEOEMMX62
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Nehme Salem Georges
academic rank Associate professor
email salem.nehme@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Structural Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Anyagtudomány építőmérnököknek (BMEEOEMMS52)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy ismereteket ad át a speciális betontechnológiáról. A tárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a lövellt betonok, nagyszilárdságú és ultra-nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok, kerámiabetonok, látszóbetonok, ipari padló betonok, sugárvédő betonok, víz alatti betonozás, esztrichek, tömegbetonok, öntömörödő betonok, easycrete, duzzadó betonok fajtáival és a különböző tervezési módokkal. A hallgatók mélyreható ismereteket szerezhetnek a betontechnológia témakörében, az eltérő követelmény-rendszerekben. Elsajátítják a helyes anyagok kiválasztásának szempontjait.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik a speciális betontechnológia elméletéről és módszereiről.
 2. Különleges betonok sajátosságait és tervezési módszereit ismeri.
 3. Áttekintéssel rendelkezik a beton tartóssági kérdéseiről (környezeti osztályok).
 4. Ismeri a vasbetonszerkezetekre ható környezeti hatások szerinti kitéti osztályokat.
 5. Ismeri a betonozási hibák jellegét.
B. Skills
 1. Szakszerűen foglalja össze a különleges betonok témakörét.
 2. Képes a különleges betonokat (betonösszetételt) tervezni és Betontechnológiai utasítást írni.
 3. Képes megítélni a helyes betontechnológiák alkalmazását.
 4. Képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott szerkezet/szerkezeti elem elkészítésekor.
 5. Megérti a tartóssági tervezés elveit, képes a tervezés során figyelembe venni a tartósságot.
 6. Érti a szabványokat, előírásokat, ezek figyelembevételének szükségességét.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára.
 3. Törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
 4. Otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internetes források).
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, bemutató gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, önállóan készített feladat.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A betontechnológia alappillérei: víz-cement tényező, finomrész tartalom, tömörítés, utókezelés, konzisztencia
2.Tömegbetonok tervezése, technológiája
3.Látszóbetonok tervezése, technológiája
4.Nagyteljesítő képességű betonok tervezése, technológiája HPC
5.Nagyszilárdságú betonok tervezése, technológiája HSC
6.Öntömörödő betonok tervezése, technológiája SCC
7.Részösszefoglalás
8.Easycrete betonok tervezése, technológiája
Lőtt betonok tervezése, technológiája
9.Igen nagy teljesítő képességű betonok tervezése, technológiája UHPC
10.Fagyálló betonok tervezése és technológiája
11.Korróziónak ellenálló (kerámia) betonok tervezése, technológiája
12.Esztrich betonok tervezése, technológiája. Víz alatti betonok tervezése és technológiája
13.Duzzadó betonok technológiája (ipari padló, feszített szerkezetek, hidak…)
14.Technológia készítés fogalmazása, pörgetett betonok

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: előadási jegyzet
2.6 Other information
---
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: salem.nehme@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy házi feladat, és egy félév végi írásbeli és utána fakultatív szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés)HF1A.1-A.5; B.1-B.6; C.1-C.4; D.1-D.2
vizsgaVA.1-A.5; B.1-B.6; C.3; D.2
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladat ki- és beadási határidejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF130%
Szorgalmi időszakban összesen30%
V70%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A félévközi követelmény (HF1 és a jelenléti követelmény) elégséges szintű teljesítésével szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85% ≤ P
jó (4)74% ≤ P < 85%
közepes (3)63% ≤ P < 74%
elégséges (2)50% ≤ P < 63%
elégtelen (1)P < 50%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés az órákra14×0,5=7
házi feladat elkészítése15
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása15
felkészülés a vizsgára25
Összesen90
3.8 Effective date
1 September 2019
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév