Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szerkezetépítés-technológia projektfeladat
1.2 Code
BMEEOEMA-KP
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. NEHME Salem Georges
academic rank Associate professor
email salem.nehme@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Szerkezettervezés projektfeladat (BMEEODHAS41)
Gyenge előkövetelmény:
 • Betontechnológia I. (BMEEOEMA-K1)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy elvégzésével a hallgató a Szerkezeti anyagok és technológiák specializáció vasbeton építményekre vonatkozó betontechnológiai ismereteit sajátítja el. Ezen keresztül, betonspecifikálásokkal és zsaluzattervezéssel összefüggő átfogó komplex technológiai szemléletet ismer meg.
A féléves projekt feladat elvégzése során a hallgató a vonatkozó szabványok tanulmányozása, a szigetelőanyag kiválasztása, valamint a zsaluzat tervezése, a kivitelezés időtervezése által szerez ismereteket, a betontechnológiai szempontokat is figyelembe véve. A feladat elvégzése során szerzett tudásukról a feladat dokumentálásával és ennek összefoglaló műszaki leírással ad számot a hallgató.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik egy vasbeton építmény bementi adatösszefüggéseiről,
 2. ismeri az építmény méreteit, szerkezeteit, és azokra ható külső környezeti osztályokat,
 3. birtokában van a betonösszetétellel és zsaluzattal kapcsolatos, valamint a kivitelezés időbeli tervezéséhez szükséges ismereteknek.
 4. áttekintéssel bír a mérnöki tevékenységhez kapcsolódó szakági feladatok műszaki kérdéseiről és azoknak a kivitelezési gyakorlatban történő alkalmazásáról,
B. Skills
 1. szakszerűen, különböző CAD rendszerek használatával képes elkészíteni adott léptékben a zsaluterveket,
 2. kezeli a VEM programrendszereket
 3. rutinszerűen alkalmaz legalább egy, a projektek idő és erőforrás ütemezéséhez készült szoftvert
 4. használja a betonösszetétel tervezéséhez tanúsító programokat
 5. szakszerűen, a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az adott témakörökről,
 6. a gyakorlatban alkalmazni képes a betontechnológiát,
 7. hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés különböző formáit kivitelezési feladat elvégzésekor
 8. megbízhatóan értékeli a különböző építési technológiákat a megadott szempontok tükrében,
 9. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására a tervfeladat elkészítése során,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 3. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan / kiscsoportban elvégzi a választott projektfeladat feldolgozását
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Konzultáció során kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Feladatkiadás, feladat kiválasztása: Feladat ismertetése
2.Konzultáció,
1. feladatrész: Betontechnológiai Utasítás – EM
3.Konzultáció, 2. feladatrész: Zsaluterv készítése
4.Konzultáció, 3. feladatrész: Technológiai szempontból ütemezés
5.Konzultáció, 1. és 2. feladatrész áttekintésével
6.Konzultáció, 1. és 2. feladatrész áttekintésével
7.Konzultáció, 1. és 2. feladatrész áttekintésével
8.Konzultáció, 1. és 2. feladatrész áttekintésével
9.Konzultáció, 1. és 2. feladatrész áttekintésével
10.Konzultáció, 1. és 2. feladatrész áttekintésével
11.Konzultáció, 1. feladatrész beadása, 2. és 3. feladatrész áttekintésével
12.Konzultáció, 2. és 3. feladatrész áttekintésével
13.Konzultáció, 2. feladatrész beadása és 3. feladat rész áttekintésével
14.Konzultáció, 3. feladatrész beadása

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Gyártói tervezési segédletek, alkalmazástechnikai útmutatók,
 2. A konzultáció során bemutatott összegyűjtött segédanyagok
2.6 Other information
---
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: salem.nehme@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy projektfeladattal és a konzultáción tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
ProjektfeladatPROA.1-A.4; B.1-B.9; C.1-C.3
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés)AC.1-C.3; D.1-D.2
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladat ki- és beadási határidejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Projektfeladat90%
Aktív részvétel10%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85% ≤ P
jó (4)74% ≤ P < 85%
közepes (3)63% ≤ P < 74%
elégséges (2)50% ≤ P < 63%
elégtelen (1)50% < P
3.6 Retake and repeat
 1. A projekt meghatározott részfeladatának bemutatása a 11., 13. és 14. héten– első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a további késedelem esetén a tervezési feladat nem folytatható.
 2. A projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel konzultációkon14×2=28
félévközi készülés a konzultációkra14×3=42
házi feladat elkészítése110
Összesen180
3.8 Effective date
1 September 2019
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév