Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőanyagok 3.
1.2 Code
BMEEOEMS901
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Lab 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Nemes Rita
academic rank Associate professor
email nemes.rita@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Offered in non-civil engineering program
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Építőanyagok 2 (BMEEOEMK601)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A korábbi félévekben megszerzett tudás bővítése és gyakorlati alkalmazása önálló feladatokon keresztül. Állapotfelmérések készítése és értékelése.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az alapvető anyagtani fogalmakat,
 2. ismeri az építőanyagok alapvető tulajdonságait és azok vizsgálati módszereit,
 3. áttekintéssel rendelkezik a fémek a beton, a kerámiák, a fa, az üveg és a műanyagok területein,
 4. tájékozott az építőanyagok területén,
 5. ismeri az adott szerkezetek, ill. szerkezeti elemekhez alkalmazható építőanyagokat és kiválasztásuk lehetséges szempontjait és módjait
 6. épületek állapotfelmérést el tudja végezni.
B. Skills
 1. használja és tudja értelmezni a megfelelő anyagtani jelöléseket,
 2. rutinszerűen tudja értelmezni és összehasonlítani az anyagok alapvető jellemzőit,
 3. kiválasztja a (tantárgy témakörének megfelelő) szerkezethez megfelelő építőanyagot,
 4. lényegre törően, a terminológia helyes használatával képes ismertetni szóban és írásban a tantárgy bármely témakörét,
 5. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott feladat elkészítésekor
 6. új ismeretlen anyag esetén megfelelő háttértudás birtokában dönteni tud az alkalmazásról.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti kommunikációs készségét, tudását és szakmai szókincsét,
 3. pontos terminológiát használ,
 4. otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült jegyzőkönyvek, katalógusok, a megfelelő online források beazonosítása).
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el egy kijelölt falazat és egy szabadon választott épület vagy épületrész állapotfelmérését,
 2. munkáját érő megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe,
 3. egyes helyzetekben – pl. laborgyakorlati órákon- együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. aktívan részt vesz szakmai vitában, véleményét indoklással együtt fejti ki.
2.3 Methods
Előadás
Laborgyakorlat (önálló mérések, vizsgálatok bemutatása)
Önálló feladat (anyagértékelés) konzultációval
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Az egészséges ház anyagai
2.D3 jelű gyakorlat: Diagnosztika alapjai, helyszíni roncsolásmentes vizsgálatok, betonvizsgálatok
3.Építőanyagok tűzállósága.
4.F3 jelű gyakorlat: Fémkorrózió, kéménység vizsgálat, ütőmunka, korrózió elleni védelem.
5.Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása
6.Kődiagnosztika
7.Vázlattervi hét
8.K3 jelű gyakorlat: Kőzetdiagnosztika és kőanyagállapotfelmérés
9.
Beton, vasbeton korrózió, javítás, védelem
10.B3 jelű gyakorlat: Különleges betonok
11.Szerkezetek megerősítésének anyagai
12.Zárthelyi dolgozat
13.Pr jelű gyakorlat: Házi feladat prezentációja
14.Feldolgozási hét

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Előadásfóliák emlékeztetői
Gyakorlati segédletek
2.6 Other information
.
2.7 Consultation

E-mail-es egyeztetést követően.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése zárthelyi dolgozat és házi feladat alapján történik. A hallgatói jelenléti követelmény a kontaktórákon min. 70%.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 db összefoglaló zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.4; B.1-B.2, B.4; C.3
2 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1,HF2A.1-A.6; B.1-B.6; C.1-C.4; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH50
HF110
HF210
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)>=85
jó (4)>=74
közepes (3)>=62
elégséges (2)>=50
elégtelen (1)<50
3.6 Retake and repeat
A ZH-nak egy pótlási és egy díjköteles pótlási lehetősége van a pótlási héten.
Házi feladatok különeljárási díjas beadása a pótlási hét péntek déli 12 óra.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
előadás12
laborgyakorlat12
önálló munkavégzés12
önálló tanulás24
Összesen60
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak