Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Magasépítő és rekonstrukció projekt
1.2 Code
BMEEOEMMS5P
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Szalay Zsuzsa
academic rank Associate professor
email szalay.zsuzsa@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Szerkezetek diagnosztikája (BMEEOEMMM-1)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy a mesterképzés hallgatóinak a magasépítési tervezői, praxisban az ingatlanfejlesztői, tervezési, gyártási és szerelési technológiákkal összefüggő komplex gondolkodással kívánja megismertetni a hallgatóságot. A tervezési feladat elvégzése során a speciális szerkezetek épületenergetikai vonatkozásokat, az épületminősítő rendszerek meghatározó szempontjait a BIM (Building Information Modeling) tervezési technológia elemeinek alkalmazásával ismerheti meg a hallgató. Az ismeretek összességének elsajátításáról egy építészetileg meghatározott lakó- köz- vagy ipari épület projekt önállóan vagy kiscsoportokban (2-3 fő) készítendő - anyagtani, diagnosztikai, szimulációs és/vagy számítási feladat elvégzésével és dokumentálásával, ennek összegző teljesítményértékeléssel kell számot adniuk a hallgatóknak.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az ingatlanfejlesztésre vonatkozó szempontrendszereket
 2. megérti az ingatlanfejlesztés és a komplex energiatudatos építési rendszer összefüggéseit
 3. érti az energiatudatosságra és környezettudatosságra vonatkozó főbb előírások vonatkozásait
 4. áttekintéssel bír a mérnöki tevékenységhez kapcsolódó szakági feladatok műszaki kérdéseiről és annak a tervezési gyakorlatban történő alkalmazásáról
 5. ismeri, megérti a tervezés során alkalmazandó BIM alapú tervezéstechnológia lehetőségeit és szakági feladatait
B. Skills
 1. az ingatlanfejlesztés elsajátított alapkérdésein keresztül alkalmazni tudja a szakma alapelveit, megérti a főbb meghatározó alkotóelemeinek jelentőségét
 2. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az adott témakörökről
 3. a gyakorlatban alkalmazni képes az ingatlanfejlesztés és a komplex energiatudatos építési rendszer összefüggéseit
 4. a gyakorlatban alkalmazni képes az energiatudatosságra és környezettudatosságra vonatkozó főbb előírások vonatkozásait, illetve projekttervét ezen elvek figyelembevételének készíti el
 5. a tervezési feladat elvégzése során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, katalógusok, internet)
 6. megbízhatóan értékeli a különböző építési technológiákat a megadott szempontok tükrében
 7. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor
 8. alkalmazni képes a tervezés során a BIM alapú tervezéstechnológia lehetőségeit
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára
 3. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan / kiscsoportban elvégzi a választott projektfeladat feldolgozását
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket
2.3 Methods
Konzultáció során kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Feladat kiadása, az elvárt tervezési feladatok egyeztetése
2.Konzultáció, beépítés lehetőségeinek elemzése, funkcionális kialakítás
3.Az építési helyszín megtekintése, beépítési lehetőségek vizsgálata, környezettanulmány
4.Konzultáció, beépítés lehetőségeinek elemzése, funkcionális kialakítás, épületminősítési lehetőségek
5.Konzultáció az anyagtani, diagnosztikai vizsgálati lehetőségekről
6.Konzultáció a BIM technológia alkalmazásával, benapozásvizsgálat épületenergetikai vizsgálat
7.Konzultáció az anyagtani, diagnosztikai vizsgálatok tekintetében, BIM technológiai elemzések
8.Konzultáció a kiadott tervezés feladatok komplex áttekintésével
9.Konzultáció (Épületminősítés, energetika, költségmeghatározás, stb.)
10.Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével
11.Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével
12.Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével
13.Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével, a feladatok megoldásainak véglegesítése
14.Prezentáció

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. Elektronikus jegyzet: A TANSZÉK HONLAPJÁRÓL LETÖLTHETŐ SEGÉDLET
 2. Segédlet: KONZULTÁCIÓ SORÁN MEGNEVEZETT SEGÉDANYAGOK, KÖNYVEK
2.6 Other information
-
2.7 Consultation

 1. heti rendszerességgel az óra időpontjában
 2. oktatóval előzetesen egyeztetve
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy projektfeladattal és a konzultáción tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
Projektfeladat PRO A.1-A.5; B.1-B.8; C.1-C.3
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.3; D.1-D.2


The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Projektfeladat90%
aktív részvétel10%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 80<=P
jó(4) 70<=P<80%
közepes(3) 60<=P<70%
elégséges(2) 50<=P<60%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A projekt vázlatterve és meghatározott részfeladatának beadása a 6. és 10. héten– első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a további késedelem esetén a tervezési feladat nem folytatható.
 2. A projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultációkon 14×3=42
félévközi készülés az órákra 14×2=28
házi feladat elkészítése 80
Összesen 150
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév