Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Felszínmozgások
1.2 Code
BMEEOGMAV51
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Takács Attila
academic rank Assistant professor
email takacs.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Engineering Geology and Geotechnics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató megértse a felszínmozgások geotechnikai aspektusait. A kurzuson a hallgatók megismerik a felszínmozgások típusait, a helyreállítási módszereket, az állékonysági vizsgálatokat, megismerkednek különböző esettanulmányokkal, károsodásokkal és a tönkremeneteli mechanizmusokkal, víztelenítési módszerekkel, a földrengés hatásaival (a felszínmozgásokra), valamint a tervezés, a kivitelezés és a monitoring módszereivel és a felszínmozgások kialakulásának a megelőzésével.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a felszínmozgások különleges geotechnikai vonatkozásait;
 2. ismeri a földrengések felszínmozgásokra gyakorolt hatását;
 3. ismeri a vízmozgásokat és a víztelenítés módszereket;
 4. ismeri a felszínmozgásokhoz kötődő károsodások hatását és a kockázatokat;
 5. ismeri a helyreállítási módszerek geotechnikai körüményeit és a monitoring rendszerek lehetséges elemeit.
B. Skills
 1. képes a felszínmozgássokkal összefüggő geotechnikai okokat és következményeket megérteni;
 2. képes a felszínmozgások helyreállításának tervezésére;
 3. képes a állékonyságvizsgálatokat készíteni.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival;
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását;
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára;
 4. törekszik a geotechnikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára;
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra;
 6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének geotechnikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a geotechnikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását;
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket;
 3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában;
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, terepi kirándulások, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Tantárgy ismertető. A mozgásokat előidéző okok, hatások.
2.A felszínközeli talajmozgások típusai. Természetes lejtők és földművek romlásai.
3.A talajok nyírószilárdsága, vízérzékenysége. Agyagok ásványos és kémiai összetételének szerepe.
4.Az időtényező (kúszás) szerepe a felszínmozgásoknál.
5.Felszínmozgások megelőzése, helyreállítása.
6.A mozgások monitoringja I.
7.A mozgások monitoringja II.
8.Back analízis.
9.Felszínmozgási esetek I.
10.Felszínmozgás esetek II.
11.Felszínmozgási hazai esetek III.
12.Felszínmozgási esetek IV.
13.Terepi, szakmai kirándulás I.
14.Terepi, szakmai kirándulás II.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Az előadások letölthető tananyaga.
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

- előadásokon.

- tanszék honlapján megadottak szerint;

- vagy a kurzus oktatójával előzetesen, e-mail-ben vagy MS Teams-en egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat alapján történik.
A zárthelyi dolgozat értékelése érdemjegy alapján (összetett kérdések, részpontozás nélkül)
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
zárthelyi dolgozatZHA.1-A.5; B.1-B.3; C.1-C.6; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH100 %
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétel:
- az előadások legalább 70 százalékán történő részvétel.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)5
jó (4)4
közepes (3)3
elégséges (2)2
elégtelen (1)1
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi dolgozat egyben összegző teljesítményértékelések, ezért pótlása lehetséges (PZH).
Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására (PPZH - Díjköteles pótlás).
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2
felkészülés a ZH-ra32
Összesen60
3.8 Effective date
1 September 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak