Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hálózat rekonstrukció I.
1.2 Code
BMEEOVKTVSB
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 18
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Darabos Péter
academic rank Honorary associate professor
email darabos.peter@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Vízellátó és -elvezető hálózatok meghibásodásával és rekonstrukciójával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek átadása.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Alapfogalmak
 2. A rekonstrukció előkészítésének feladatai és módszerei
 3. Mérnöki alapok a rekonstrukció tervezéséhez és megvalósításához
 4. Csőstatika, vezetékhálózati alapismeretek
 5. Korróziós jelenségek és védekezés
 6. Vezetékhálózat állapotfelmérése, diagnosztika
 7. Rekonstrukciós építési technológiák
B. Skills
 1. elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén
 2. kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése
 3. műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása
C. Attitudes
 1. elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén
 2. kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése
 3. műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program és a pontos időpontok az első órán kerülnek átadásra.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
2.6 Other information
2.7 Consultation
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
3.6 Retake and repeat
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Összesen
3.8 Effective date
1 September 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév